หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฎิบัติงาน สนง.คณะกรรมการอาชีวศึกษา ปี 2558 (NVT)

ผู้เข้าชม 9,501 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NVT392
  • ราคาพิเศษ : 233 บาท
  • ราคาปกติ 259 บาท ลด10%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฎิบัติงาน สนง.คณะกรรมการอาชีวศึกษา ปี 2558 (NVT)

 

จัดทำ     :  กุมภาพันธ์ 2558
จำนวน   :  408 หน้า
รูปแบบ  :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download 
 
** อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช่หนังสือ เป็น PDF Flie ไม่มีหนังสือส่งให้ทางไปรษณีย์ DOWNLOAD อย่างเดียว **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 
 
สารบัญ   

ส่วนที่ 1  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ สนง.คณะกรรมการอาชีวศึกษา
ประวัติความเป็นมา                         
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการ                 
วิสัยทัศน์                             
ภารกิจ                             
พันธกิจ                             
อำนาจหน้าที่                         
ยุทธศาสตร์                         
มาตรการ                             
ข้อบัญญัติ                         
ตราสัญลักษณ์                         

ส่วนที่ 2 ความรู้เฉพาะตำแหน่ง
ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการพัสดุ        
ความสำคัญของการบริหารงานพัสดุ        
ความหมายของการบริหารงานพัสดุ        
ขอบเขตของการบริหารงานพัสดุ        
กลยุทธ์การบริหารงานพัสดุ            
การจัดมาตรฐานพัสดุ            
การจัดหา                    
การบริหารพัสดุคงเหลือ            
การจัดการคลังพัสดุ                
การขนส่ง                    
การบำรุงรักษา                
การจำหน่ายพัสดุออกจากบัญชี            
การบริหารงานพัสดุและการจัดหาของส่วนราชการ    

ส่วนที่ 3 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไข     
แนวข้อสอบพรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ          
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา2547และที่แก้ไข    
แนวข้อสอบ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา         
พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546      
แนวข้อสอบ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี     
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11             
แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11         
ระเบียบฯ ว่าด้วยการลาของข้าราชการ                 
แนวข้อสอบ ระเบียบฯ ว่าด้วยการลาของข้าราชการ             
พรบ.การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551                  
นโยบายรัฐบาล                         
นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา  (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)         
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7)
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2552                                338
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    
ข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. 2549    
จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ                    
แนวข้อสอบ นักพัสดุ
                        

 

 
จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
ต้องการดูตัวอย่าง หนังสือเล่มนี้ (Click)
 
 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. Zip File เปิดออกมา เป็นเนื้อหาหนังสือ 1 ไฟล์ และ Password 1 ไฟล์
6. นำ Password ที่ให้มา ไปใส่ใน File PDF ที่ส่งมาให้
 
6. 

   

โปรแกรมที่ต้องใช้+Download ได้เลยถ้าไม่มี

1. Adobe Reader (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF ไฟล์เอกสาร) < click DOWNLOAD >

2. winRAR ( โปรแกรมแตกไฟท์ที่ Download มา) < click DOWNLOAD >

กรณีใช้ IPAD / IPONE TADLET ANDROID (ซัมซุง,เอเซอร์,TADLET จีน)

ให้หา 2 โปรแกรมนี้ใน APP STORE และ PLAY STORE มาลงก่อนจึงจะใช้งานได้

   

 

 

จัดทำโดย...นักวิชาการเตรียมสอบราชการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.อาชีวศึกษา

Close หน้าต่างนี้
Go Top