หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ การบริหารงานวิชาการ สำหรับเตรียมสอบผู้บริหาร เล่ม 3 ฉบับล่าสุด (VVB)

ผู้เข้าชม 10,298 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : VVB058
  • ราคาพิเศษ : 256 บาท
  • ราคาปกติ 320 บาท ลด 20%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ การบริหารงานวิชาการ สำหรับเตรียมสอบผู้บริหาร เล่ม 3 ฉบับล่าสุด (VVB)

 

ISBN    : 978-616-780-6563
พิมพ์     :  กุมภาพันธ์ 2558 
จำนวน  : 356
 หน้า

รูปแบบ  : เข้าเล่ม  ปกอ่อน

 

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

 

สารบัญ

1 หลักการบริหารและการจัดการศึกษา
2 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
3 แผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมแห่งชาติ
4 การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ.2552-2561
5 การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561)
6 ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง พ.ศ.2553-2561
7 มาตรฐานการศึกษาชาติ
8 มาตรและตัวบ่งชี้ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายนอก รอบที่ 3 (2554-2558)
9 กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการีศึกษา พ.ศ.2553
10 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (2554-2558)
11 การนิเทศภายใน
12 การวิจัย(Research)
13 จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
14 การวัดและประเมินผลตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
15 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2557
16 คำสั่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน
17 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม่
18 ขงเบ้งเสริมเขี้ยวเล็บ กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการ
      เจาะข้อสอบ ชุดที่ 1
      เจาะข้อสอบ ชุดที่ 2
      เจาะข้อสอบ ชุดที่ 3
      เจาะข้อสอบ ชุดที่ 4
      เจาะข้อสอบ ชุดที่ 5
      เฉลยข้อสอบ ชุดที่ 1
      เฉลยข้อสอบ ชุดที่ 2
      เฉลยข้อสอบ ชุดที่ 3
      เฉลยข้อสอบ ชุดที่ 4
      เฉลยข้อสอบ ชุดที่ 5

 

 

จัดทำโดย...อ.วิรัตน์ ผดุงชีพ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด รองผู้อำนวยการ-ผู้อำนวยการสถานศึกษา

Close หน้าต่างนี้
Go Top