หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ บรรจุคครูผู้ช่วย รอบรู้ กฏหมายและระเบียบการศึกษา เล่ม 1 ใหม่ล่าสุด (VVB)

ผู้เข้าชม 9,696 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : VVB059
  • ราคาพิเศษ : 175 บาท
  • ราคาปกติ 250 บาท ลด 30%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ บรรจุคครูผู้ช่วย รอบรู้ กฏหมายและระเบียบการศึกษา เล่ม 1 ใหม่ล่าสุด (VVB)

 

ISBN    : 978-616-780-6648
พิมพ์     :  กุมภาพันธ์ 2558 
จำนวน  : 407
 หน้า

รูปแบบ  : เข้าเล่ม  ปกอ่อน

 

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

 

สารบัญ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
  - ขงเบ้งสรุปย่อ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
  - เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
  - ขงเบ้งสรุปย่อ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
  - เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
  - ขงเบ้งสรุปย่อ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
  - เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
  - ขงเบ้งสรุปย่อ พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
  - เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
  - ขงเบ้งสรุปย่อ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
  - เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
  - ขงเบ้งสรุปย่อ พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
  - เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551

 

จัดทำโดย...อ.วิรัตน์ ผดุงชีพ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ครู-อาจารย์ (สพฐ - กทม - ท้องถิ่น)

Close หน้าต่างนี้
Go Top