หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาชีพครู เล่ม 2 ใหม่ล่าสุด (VVB)

ผู้เข้าชม 9,493 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : VVB060
  • ราคาพิเศษ : 175 บาท
  • ราคาปกติ 250 บาท ลด 30%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาชีพครู เล่ม 2 ใหม่ล่าสุด (VVB)

 

ISBN    : 978-616-780-6617
พิมพ์     :  กุมภาพันธ์ 2558 
จำนวน  : 347
 หน้า

รูปแบบ  : เย็บเล่ม  ปกอ่อน

 

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

 

สารบัญ

1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับองค์กรวิชาชีพครู
2 พระราชบัญญัติสภาครููและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
3 เจาะข้อสอบ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับองค์กรวิชาชีพครู ชุดที่ 1
4 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเจตคติ
5 เจตคติต่อวิชาชีพครู
6 หลักการ ทฤษฏี องค์ความรู้ เกี่ยวกับเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพครู
7 เจาะข้อสอบ เจตคติ ที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพครู ชุดที่ 2
8 เจตคติที่ดีต่อแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู(จรรยาบรรณต่อตนเอง)
9 เจตคติที่ดีต่อสาระความรู้และสมรรถนะของผู้ปรักอบวิชาชีพครู(มาตรฐานด้านความรู้)
10 เจตคติที่ดีต่อคุณธรรมสำหรับครู และสมรรถนะครูที่ดี
11 เจตคติที่ดีต่อจรรยาบรรณต่ออาชีพ
12 เจาะข้อสอบ เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู ชุดที่ 3
13 วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
14 เจาะข้อสอบ วินัยและการรักษาวินัย ชุดที่ 4
15 ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม
16 เจาะข้อสอบ ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ชุดที่ 5
17 มาตรฐานวิชาชีพครู
18 เจาะข้อสอบ มาตรฐานวิชาชีพครู ชุดที่ 6
19 จรรยาบรรณวิชาชีพครู
20 เจาะข้อสอบ จรรยาบรรณวิชาชีพครู ชุดที่ 7
21 สมรรถนะวิชาชีพครู
22 เจาะข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพครู ชุดที่ 8
      ตะลุยข้อสอบ วิชาชีพครู ชุดที่ 1 พร้อมเฉลย
      ตะลุยข้อสอบ วิชาชีพครู ชุดที่ 2 พร้อมเฉลย
      ตะลุยข้อสอบ วิชาชีพครู ชุดที่ 3 พร้อมเฉลย
      ตะลุยข้อสอบ วิชาชีพครู ชุดที่ 4 พร้อมเฉลย

 

 

จัดทำโดย...อ.วิรัตน์ ผดุงชีพ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ครู-อาจารย์ (สพฐ - กทม - ท้องถิ่น)

Close หน้าต่างนี้
Go Top