หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการแรงงาน กรมการจัดหางาน (NVT)

ผู้เข้าชม 11,562 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NVT399
  • ราคาพิเศษ : 233 บาท
  • ราคาปกติ 259 บาท ลด10%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการแรงงาน กรมการจัดหางาน (NVT)

 

จัดทำ     :  มีนาคม 2558
จำนวน   :  359 หน้า
รูปแบบ  :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download 
 
** อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช่หนังสือ เป็น PDF Flie ไม่มีหนังสือส่งให้ทางไปรษณีย์ DOWNLOAD อย่างเดียว **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 
 
สารบัญ   

ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมการจัดหางาน
ความเป็นมา                    
วิสัยทัศน์                        
พันธกิจ                        
ค่านิยม                        
โครงสร้างกรมการจัดหางาน                
ภารกิจของกรมการจัดหางาน                
อำนาจหน้าที่ของกรมการจัดหางาน            

ส่วนที่ 2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางานพ.ศ. 2528
พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551    
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551    
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางานพ.ศ. 2528    
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545          
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518              
พระราชบัญญัติ ประกันสังคม พ.ศ. 2533                  
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537                 
พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530             
พระราชบัญญัติการทะเบียนคนต่างด้าว พ.ศ. 2493                              
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541              

ส่วนที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน
ระเบียบงานสารบรรณ                 
สรุปพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540      
ระเบียบว่าด้วยรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544     
แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544  
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540      
แนวข้อสอบ ระเบียบฯ งานสารบรรณ พ.ศ. 2526             
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน
                   

 
จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
ต้องการดูตัวอย่าง หนังสือเล่มนี้ (Click)
 
 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. Zip File เปิดออกมา เป็นเนื้อหาหนังสือ 1 ไฟล์ และ Password 1 ไฟล์
6. นำ Password ที่ให้มา ไปใส่ใน File PDF ที่ส่งมาให้
 
6. 

   

โปรแกรมที่ต้องใช้+Download ได้เลยถ้าไม่มี

1. Adobe Reader (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF ไฟล์เอกสาร) < click DOWNLOAD >

2. winRAR ( โปรแกรมแตกไฟท์ที่ Download มา) < click DOWNLOAD >

กรณีใช้ IPAD / IPONE TADLET ANDROID (ซัมซุง,เอเซอร์,TADLET จีน)

ให้หา 2 โปรแกรมนี้ใน APP STORE และ PLAY STORE มาลงก่อนจึงจะใช้งานได้

   

 

 

จัดทำโดย...นักวิชาการเตรียมสอบราชการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมการจัดหางาน

Close หน้าต่างนี้
Go Top