หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ สนง.สภาเกษตรกรแห่งชาติ (NVT)

ผู้เข้าชม 9,644 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NVT401
  • ราคาพิเศษ : 233 บาท
  • ราคาปกติ 259 บาท ลด10%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ สนง.สภาเกษตรกรแห่งชาติ (NVT)

 

จัดทำ     :  มีนาคม 2558
จำนวน   :  418 หน้า
รูปแบบ  :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download 
 
** อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช่หนังสือ เป็น PDF Flie ไม่มีหนังสือส่งให้ทางไปรษณีย์ DOWNLOAD อย่างเดียว **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 
 
สารบัญ   

ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ความเป็นมาของสภาเกษตรกรแห่งชาติ                    
ความเป็นมาของร่างพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ                  
อำนาจหน้าที่                            
การดำเนินงานตามบทเฉพาะกาล                    
โครงสร้างหน่วยงาน                            

ส่วนที่ 2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553                
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ            
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553            

ส่วนที่ 3 ความรู้เฉพาะตำแหน่ง
นโยบาย                            
แผน (Plan)                        
โครงการ (Program)                        
การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์                    
กระบวนการของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์            
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ตามแนวทางของสำนักงาน ก.พ.ร.           
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์                    
แนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ            
ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์            
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการงบประมาณ            
งบประมาณแผ่นดิน                        
แนวความคิดในการจัดทำงบประมาณแผ่นดิน            
เทคนิคในการวิเคราะห์งบประมาณแผ่นดิน                
งบประมาณแบบวางแผนวางโครงการ                
การติดตามประเมินผลโครงการ (Program Evaluation)        
การวิจัยและการพัฒนาระบบงาน                
การวิจัย                             
การบริหารการพัฒนา     
                
ส่วนที่ 4 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 11              
สรุประเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548    
แนวข้อสอบ ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548    
ระเบียบสำนักนายสรุปพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540        
สรุประเบียบว่าด้วยรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544            
แนวข้อสอพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540            
แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน                     
แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ                             
อังกฤษเพื่อการสื่อสาร                             
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                          
แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์          
           

 

 
จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
ต้องการดูตัวอย่าง หนังสือเล่มนี้ (Click)
 
 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. Zip File เปิดออกมา เป็นเนื้อหาหนังสือ 1 ไฟล์ และ Password 1 ไฟล์
6. นำ Password ที่ให้มา ไปใส่ใน File PDF ที่ส่งมาให้
 
6. 

   

โปรแกรมที่ต้องใช้+Download ได้เลยถ้าไม่มี

1. Adobe Reader (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF ไฟล์เอกสาร) < click DOWNLOAD >

2. winRAR ( โปรแกรมแตกไฟท์ที่ Download มา) < click DOWNLOAD >

กรณีใช้ IPAD / IPONE TADLET ANDROID (ซัมซุง,เอเซอร์,TADLET จีน)

ให้หา 2 โปรแกรมนี้ใน APP STORE และ PLAY STORE มาลงก่อนจึงจะใช้งานได้

   

 

 

จัดทำโดย...นักวิชาการเตรียมสอบราชการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.สภาเกษตรกรแห่งชาติ

Close หน้าต่างนี้
Go Top