หมวดสินค้าหลัก

วิเคราะห์ข้อสอบ ครูผู้ช่วย (ภาค ก และ ข) (VVB)

ผู้เข้าชม 9,612 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : VVB062
  • ราคาพิเศษ : 175 บาท
  • ราคาปกติ 250 บาท ลด 30%
  • Share รายการสินค้านี้

วิเคราะห์ข้อสอบ ครูผู้ช่วย (ภาค ก และ ข) (VVB)

 

ISBN    : 978-616-780-6587
พิมพ์     :  มีนาคม2558 
จำนวน  : 306
 หน้า

รูปแบบ  : เข้าเล่ม  ปกอ่อน

 

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

 

สารบัญ

- วิเคราะห์ข้อสอบ วิชาความรอบรู้
- วิเคราะห์ข้อสอบ วิชาความสามารถทั่วไป
- วิเคราะห์ข้อสอบ วิชาชีพครู
- วิเคราะห์ข้อสอบ วิชาการศึกษา
- ขงเบ้ง สรุปย่อ พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
- ขงเบ้ง สรุปย่อ พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
- ขงเบ้ง สรุปย่อ พระราชบัญญัติ สภาครูและบุคลากรการศึกษา พ.ศ. 2546
- ขงเบ้ง สรุปย่อ พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
- ขงเบ้ง สรุปย่อ พระราชบัญญัติ คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
- ขงเบ้ง สรุปย่อ พระราชบัญญัติ การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
- ขงเบ้ง สรุปย่อ  วิชาการศึกษา การจัดการเรียนรู้
- ขงเบ้ง สรุปย่อ  วิชาการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา
- ขงเบ้ง สรุปย่อ  วิชาการศึกษา สื่อ และนวัตกรรมการศึกษา
- ขงเบ้ง สรุปย่อ  วิชาการศึกษา หลักการหลักสูตรแกนกลาง 2551

 

จัดทำโดย...อ.วิรัตน์ ผดุงชีพ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ครู-อาจารย์ (สพฐ - กทม - ท้องถิ่น)

Close หน้าต่างนี้
Go Top