หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ปฐมวัย-อนุบาล (VVB)

ผู้เข้าชม 9,614 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : VVB063
  • ราคาพิเศษ : 189 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 30 %
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือเตรียมสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ปฐมวัย-อนุบาล (VVB)

 

ISBN    : 978-616-780-6471
พิมพ์     :  มีนาคม2558 
จำนวน  : 275
 หน้า

รูปแบบ  : เข้าเล่ม  ปกอ่อน

 

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

 

สารบัญ

- เจาะประเด็นความรู้พื้นฐานปฐมวัย
- เจาะประเด็นปรัชญาการศึกษาปฐมวัย
- เจาะประเด็นหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2546
- เจาะประเด็นการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
- เจาะประเด็นการจัดประสบการณ์
- เจาะประเด็นการสื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
- เจาะประเด็นการพัฒนาการของมนุษย์
- เจาะประเด็นการการประเมินพัฒนาการของมนุษย์
- เจาะประเด็นการจัดสภาพแวดล้อม
- เจาะประเด็นการให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาเด็กที่มีพฤติกรรมที่เป็นปัญหา
- เจาะประเด็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
- ข้อสอบวิชาเอกปฐมวัย ชุดที่ 1
- ข้อสอบวิชาเอกปฐมวัย ชุดที่ 2
- ข้อสอบวิชาเอกปฐมวัย ชุดที่ 3
- ข้อสอบวิชาเอกปฐมวัย ชุดที่ 4
- ข้อสอบวิชาเอกปฐมวัย ชุดที่ 5
- ข้อสอบวิชาเอกปฐมวัย ชุดที่ 6
- เฉลยข้อสอบวิชาเอกปฐมวัย ชุดที่ 1
- เฉลยข้อสอบวิชาเอกปฐมวัย ชุดที่ 2
- เฉลยข้อสอบวิชาเอกปฐมวัย ชุดที่ 3
- เฉลยข้อสอบวิชาเอกปฐมวัย ชุดที่ 4
- เฉลยข้อสอบวิชาเอกปฐมวัย ชุดที่ 5
- เฉลยข้อสอบวิชาเอกปฐมวัย ชุดที่ 6

 

 

จัดทำโดย...อ.วิรัตน์ ผดุงชีพ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ครู-อาจารย์ (สพฐ - กทม - ท้องถิ่น)

Close หน้าต่างนี้
Go Top