หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK Download เจาะข้อสอบ 1000 ข้อ นายทหารประทวน กองทัพไทย ปี2558 (NVT)

ผู้เข้าชม 9,616 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NVT408
  • ราคาพิเศษ : 259 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK Download เจาะข้อสอบ 1000 ข้อ นายทหารประทวน กองทัพไทย ปี2558  (NVT)

 
จัดทำ     :  พฤษภาคม 2558
จำนวน   :  430 หน้า
รูปแบบ  :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download 
 
** อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช่หนังสือ เป็น PDF Flie ไม่มีหนังสือส่งให้ทางไปรษณีย์ DOWNLOAD อย่างเดียว **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 
 
สารบัญ  
 
 ส่วนที่  1 ความรู้ทั่วไป  เกี่ยวกับกรมที่ดิน
ประวัติกรมที่ดิน             
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ กรมที่ดิน     
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ กรมที่ดิน         
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมที่ดิน         
การขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน     
เอกสารประกอบการขอจดทะเบียนอาคารชุด 
ความเป็นมาของการออกโฉนดที่ดิน     
การออกโฉนดที่ดิน             
 
ส่วนที่ 2 ความรู้เฉพาะตำแหน่ง
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานธุรการ                     
งานธุรการ                         
การบริหารงานพัสดุ                        
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551         
พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546     
ระเบียบฯ ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555             
ระเบียบฯ ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548 
ระเบียบฯ ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2548         
ระเบียบฯ ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552          
ระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม         
ระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549      
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540              
 
ส่วนที่ 3 แนวข้อสอบ
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551         
แนวข้อสอบ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546     
แนวข้อสอบ ระเบียบฯ ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555             
แนวข้อสอบ ระเบียบฯ ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม     
แนวข้อสอบ ระเบียบฯ ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2548     
แนวข้อสอบ ระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม         
แนวข้อสอบ ระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549      
แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540        
     
 
 
จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
 
 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. Zip File เปิดออกมา เป็นเนื้อหาหนังสือ 1 ไฟล์ และ Password 1 ไฟล์
6. นำ Password ที่ให้มา ไปใส่ใน File PDF ที่ส่งมาให้
 
6. 

   

โปรแกรมที่ต้องใช้+Download ได้เลยถ้าไม่มี

1. Adobe Reader (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF ไฟล์เอกสาร) < click DOWNLOAD >

2. winRAR ( โปรแกรมแตกไฟท์ที่ Download มา) < click DOWNLOAD >

กรณีใช้ IPAD / IPONE TADLET ANDROID (ซัมซุง,เอเซอร์,TADLET จีน)

ให้หา 2 โปรแกรมนี้ใน APP STORE และ PLAY STORE มาลงก่อนจึงจะใช้งานได้

   

จัดทำโดย...นักวิชาการเตรียมสอบราชการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กองทัพไทย

Close หน้าต่างนี้
Go Top