หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการภาษีปฎิบัติการ กรมสรรพากร 2558 (NVT)

ผู้เข้าชม 9,715 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NVT424
  • ราคาพิเศษ : 259 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการภาษีปฎิบัติการ กรมสรรพากร 2558 (NVT)

 
จัดทำ     : พฤษภาคม 2558
จำนวน   :   458 หน้า
รูปแบบ  :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download 
 
** อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช่หนังสือ เป็น PDF Flie ไม่มีหนังสือส่งให้ทางไปรษณีย์ DOWNLOAD อย่างเดียว **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 
 
สารบัญ 
 
ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร
ประวัติความเป็นมาของกรมสรรพากร                     
ภารกิจ                                 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม                        
สัญลักษณ์                              
ประวัติการจัดตั้งและแบ่งส่วนราชการกรมสรรพากร                 
ประวัติการจัดเก็บภาษีอากร                         
ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร                         
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                         
ภาษีเงินได้นิติบุคคล                            
ภาษีมูลค่าเพิ่ม                             
ภาษีธุรกิจเฉพาะ                             
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย                        
อากรแสตมป์                                
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี                            
สิทธิและหน้าที่ผู้เสียภาษี                                
การอุทธรณ์ภาษีอากรฯ                                 
มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี              
นโยบายการจัดเก็บภาษี                         
วัตถุประสงค์ของนโยบายการคลัง                     
วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บภาษีอากร                     
หลักการจัดเก็บภาษีที่ดี                         
แหล่งภาษีอากร                             
ความรู้ความเข้าใจประมวลรัษฎากร                     
ตัวอย่าง แนวข้อสอบ สรรพากร                        
 
ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
คว่ามรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน                    
 
ส่วนที่ 3 ภาษาอังกฤษ
ความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ        
แนวข้อสอบ Grammar and Vocabulary        
แนวข้อสอบ Vocubulary            
แนวข้อสอบ  Reading Comprehension        
คำศัพท์เกี่ยวกับแบบแสดงรายการภาษี        
 
ส่วนที่ 4 ความรู้เฉพาะตำแหน่ง 
ความเป็นมาของเศรษฐศาสตร์                            
ลัทธิพาณิชนิยม (Mercantilism)                        
ลัทธิธรรมชาตินิยม (Physiocrats)                        
ลัทธิคลาสสิก (Classical School)                        
ลัทธิสังคมนิยม                                
แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์                            
อุปสงค์  อุปทาน  และการกำหนดราคาดุลยภาพ                    
ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน                        
พฤติกรรมผู้บริโภค                                
ทฤษฎีการผลิต                                
ต้นทุน  รายรับ  และกำไร                            
ตลาดและการกำหนดราคา                            
รายได้ประชาชาติ                                
ทฤษฎีการกำหนดรายได้ประชาชาติ                        
การเงินและการธนาคาร                            
การคลังสาธารณะ                                
แนวข้อสอบเศรษฐศาสตร์    
 
 
 
จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. Zip File เปิดออกมา เป็นเนื้อหาหนังสือ 1 ไฟล์ และ Password 1 ไฟล์
6. นำ Password ที่ให้มา ไปใส่ใน File PDF ที่ส่งมาให้
 
6. 

   

โปรแกรมที่ต้องใช้+Download ได้เลยถ้าไม่มี

1. Adobe Reader (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF ไฟล์เอกสาร) < click DOWNLOAD >

2. winRAR ( โปรแกรมแตกไฟท์ที่ Download มา) < click DOWNLOAD >

กรณีใช้ IPAD / IPONE TADLET ANDROID (ซัมซุง,เอเซอร์,TADLET จีน)

ให้หา 2 โปรแกรมนี้ใน APP STORE และ PLAY STORE มาลงก่อนจึงจะใช้งานได้

   

 

จัดทำโดย...นักวิชาการเตรียมสอบราชการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมสรรพากร

Close หน้าต่างนี้
Go Top