หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบ นิติกรปฎิบัติการ กรมสรรพากร 2558 (NVT)

ผู้เข้าชม 9,875 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NVT426
  • ราคาพิเศษ : 259 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบ นิติกรปฎิบัติการ กรมสรรพากร 2558 (NVT)

 
จัดทำ     : พฤษภาคม 2558
จำนวน   :   492 หน้า
รูปแบบ  :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download 
 
** อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช่หนังสือ เป็น PDF Flie ไม่มีหนังสือส่งให้ทางไปรษณีย์ DOWNLOAD อย่างเดียว **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 
 
สารบัญ 
 
ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร
ประวัติความเป็นมาของกรมสรรพากร         
ภารกิจ                     
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม            
สัญลักษณ์                  
ประวัติการจัดตั้งและแบ่งส่วนราชการกรมสรรพากร     
ประวัติการจัดเก็บภาษีอากร             
ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร             
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา             
ภาษีเงินได้นิติบุคคล                
ภาษีมูลค่าเพิ่ม                 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ                 
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย            
อากรแสตมป์                        
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี                    
สิทธิและหน้าที่ผู้เสียภาษี                    
การอุทธรณ์ภาษีอากรฯ                     
มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี              
นโยบายการจัดเก็บภาษี                         
วัตถุประสงค์ของนโยบายการคลัง                     
วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บภาษีอากร                     
หลักการจัดเก็บภาษีที่ดี                         
แหล่งภาษีอากร                             
ความรู้ความเข้าใจประมวลรัษฎากร                     
ตัวอย่าง แนวข้อสอบสรรพากร                        
 
ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน                            
 
ส่วนที่ 3 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สรุปสาระสำคัญ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์        
สรุปสาระสำคัญ ประมวลกฎหมายอาญา            
พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539        
สรุปพรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง         
แนวข้อสอบ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง         
พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539    
สรุป พรบ.ความรับผิดทางละเมิด            
แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539    
 
ส่วนที่ 4 ภาษาอังกฤษ
ความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ            
แนวข้อสอบ Grammar and Vocabulary            
แนวข้อสอบ Vocubulary                
แนวข้อสอบ  Reading Comprehension            
แนวข้อสอบ  กริยา (Tense)                
แนวข้อสอบ  กริยารูป Tense                
แนวข้อสอบ  การใช้ Gerund & Infinitive            
แนวข้อสอบ  การใช้กริยาช่วย                
แนวข้อสอบ  Conjuctions                 
คำศัพท์เกี่ยวกับแบบแสดงรายการภาษี            
 
 
จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. Zip File เปิดออกมา เป็นเนื้อหาหนังสือ 1 ไฟล์ และ Password 1 ไฟล์
6. นำ Password ที่ให้มา ไปใส่ใน File PDF ที่ส่งมาให้
 
6. 

   

โปรแกรมที่ต้องใช้+Download ได้เลยถ้าไม่มี

1. Adobe Reader (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF ไฟล์เอกสาร) < click DOWNLOAD >

2. winRAR ( โปรแกรมแตกไฟท์ที่ Download มา) < click DOWNLOAD >

กรณีใช้ IPAD / IPONE TADLET ANDROID (ซัมซุง,เอเซอร์,TADLET จีน)

ให้หา 2 โปรแกรมนี้ใน APP STORE และ PLAY STORE มาลงก่อนจึงจะใช้งานได้

   

จัดทำโดย...นักวิชาการเตรียมสอบราชการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมสรรพากร

Close หน้าต่างนี้
Go Top