หมวดสินค้าหลัก

POL2110 / PS293 สรุปทฤษฎีและจริยธรรมทางการเมืองตะวันออก

ผู้เข้าชม 11,004 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : POL2110S
  • ราคาพิเศษ : 46 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

POL2110 / PS293 สรุปทฤษฎีและจริยธรรมทางการเมืองตะวันออก

เนื้อหาประกอบด้วย
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 องค์ความรู้ของทฤษฎีและจริยธรรมการเมืองตะวันออก
บทที่ 3 ทฤษฎีและจริยธรรมการเมืองในศาสนาพราหมณ์และฮินดู
บทที่ 4 ทฤษฎีและจริยธรรมการเมืองในศาสนาพุทธ
บทที่ 5 ทฤษฎีและจริยธรรมการเมืองในศาสนาอิสลาม
บทที่ 6 ทฤษฎีและจริยธรรมการเมืองในลัทธิปรัชญาจีน
บทที่ 7 ทฤษฎีและจริยธรรมการเมืองในศาสนาชินโต
บทที่ 8 ปัญหาจริยธรรมทางการเมือง 


ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
- สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
- สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
- ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
- ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
- นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
- นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด POL2110 / PS293

Close หน้าต่างนี้
Go Top