หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานธุรการ สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (NVT)

ผู้เข้าชม 9,869 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NVT447
  • ราคาพิเศษ : 233 บาท
  • ราคาปกติ 259 บาท ลด10%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานธุรการ สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (NVT)
 

จัดทำ     :   กรกฎาคม 2558
จำนวน   :   424 หน้า
รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 

สารบัญ

ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
ประวัติกระทรวง                 
วิวัฒนาการทางการแพทย์              
วิสัยทัศน์ ปี 58                 
พันธกิจ                     
เป้าประสงค์                 
ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน             
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพ             

ส่วนที่ 2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ตำแหน่งสาธารณสุข
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550        
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550                
พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544        
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535        
แนวข้อสอบ กฎหมายกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544        
แนวข้อสอบ กฎหมายการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550        

ส่วนที่ 3 ความรู้เฉพาะตำแหน่งธุรการ 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานธุรการ                 
งานธุรการ                     
บทบาทของเจ้าหน้าที่ธุรการ                 
แผนการบริหารงานเอกสาร                 
การจัดทำบัญชีเอกสาร                 
ระบบการจัดเก็บเอกสาร                 
วิธีปฏิบัติในการจัดเก็บเอกสาร                 
การจำแนกประเภทรายงาน                 
การบริหารงานพัสดุ                    
กลยุทธ์การบริหารงานพัสดุ        
การจัดมาตรฐานพัสดุ            
การจัดหา                
การบริหารพัสดุคงเหลือ        
การจัดการคลังพัสดุ            
การขนส่ง                
การบำรุงรักษา            
การจำหน่ายพัสดุออกจากบัญชี        
การบริหารงานพัสดุและการจัดหาของส่วนราชการ        

ส่วนที่ 4 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเฉพาะตำแหน่ง
สรุประเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548        
การร่างหนังสือราชการ                        
ระเบียบฯ ว่าด้วยการลาของพนักงานราชการ                 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551              
แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544         
แนวข้อสอบ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                 
แนวข้อสอบ หลักการเขียนหนังสือราชการ                     
แนวข้อสอบ ระเบียบฯ งานสารบรรณ พ.ศ. 2526แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                     
แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์                         
แนวข้อสอบ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านงานธุรการ

 
จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
ต้องการดูตัวอย่าง หนังสือเล่มนี้ (Click)
 
 
 
 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. Zip File เปิดออกมา เป็นเนื้อหาหนังสือ 1 ไฟล์ และ Password 1 ไฟล์
6. นำ Password ที่ให้มา ไปใส่ใน File PDF ที่ส่งมาให้
 
6. 

   

โปรแกรมที่ต้องใช้+Download ได้เลยถ้าไม่มี

1. Adobe Reader (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF ไฟล์เอกสาร) < click DOWNLOAD >

2. winRAR ( โปรแกรมแตกไฟท์ที่ Download มา) < click DOWNLOAD >

กรณีใช้ IPAD / IPONE TADLET ANDROID (ซัมซุง,เอเซอร์,TADLET จีน)

ให้หา 2 โปรแกรมนี้ใน APP STORE และ PLAY STORE มาลงก่อนจึงจะใช้งานได้

 

จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข / กระทรวงสาธารณสุข

Close หน้าต่างนี้
Go Top