หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่ ธุรการ (กรมศุลกากร) (NVT)

ผู้เข้าชม 10,341 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NVT454
  • ราคาพิเศษ : 233 บาท
  • ราคาปกติ 259 บาท ลด10%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่ ธุรการ (กรมศุลกากร) (NVT)

จัดทำ     : กันยายน 2558
จำนวน   : 571 หน้า
รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPHONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 

สารบัญ

ส่วนที่ 1  ความรู้เกี่ยวกับศุลกากร        
ประวัติกรมศุลกากร                
วิสัยทัศน์กรมศุลกากร            
พันธกิจกรมศุลกากร
ยุทธศาสตร์กรมศุลกากร
พิธีการนำเข้าศุลกากร                    
ประเภทใบขนสินค้าขาเข้า                      
เอกสารที่ควรจัดเตรียมในการนำเข้าสินค้า                
ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการนำเข้าสินค้า                
แผนผังแสดงขั้นตอนการนำเข้าสินค้า                
ราคาแกตต์                        
การอุทธรณ์การประเมินอากร                    
การให้บริการวินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้า                
การทำบัตรเกี่ยวกับกรมศุลกากร                    
ตัวแทนออกของรับอนุญาต                    
ผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (AEO)                
พิธีการส่งออกสินค้า                        
ประเภทใบขนสินค้าขาออก                    
เอกสารที่ผู้ส่งออกควรจัดเตรียมในการส่งออกสินค้า            
ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการส่งออกสินค้า                
ข้อควรทราบเพิ่มเติมในการส่งออกสินค้า                
ผังแสดงการส่งออก                          
พิธีการนำเข้าและส่งออกเพื่อการประชุมระหว่างประเทศ        
พิธีการนำเข้ารถยนต์ส่วนบุคคล                    
พิธีการนำเข้าของใช้ในบ้านเรือน                 
พิธีการนำเข้าของเอกสิทธิ์หรือของที่ได้รับบริจาค            
พิธีการ A.T.A. CARNET                    
ใบสุทธินำกลับ                        
การจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน                    
สิทธิประโยชน์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากรการนิคมอุตสาหกรรม    
ผู้นำของเข้าผู้ส่งออกของระดับบัตรทอง (Gold Card)        
เขตปลอดอากร (Free Zone : FZ)                
การคืนอากรสำหรับของที่นำเข้ามาแล้วส่งกลับออกไป        
ความผิดทางศุลกากร                    
แนวข้อสอบส่วนที่ 1  ความรู้เกี่ยวกับศุลกากร            

ส่วนที่ 2  กฎหมายเกี่ยวข้องกับศุลกากร                

ส่วนที่ 3 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ                
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ                    
องค์การเพื่อส่งเสริมธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ                    
ดุลการค้าและดุลการชำระเงิน                            
การส่งเสริมการลงทุน                            
ชิปปิ้งและศุลกากร                                
วิธีการส่งสินค้าออกและการสั่งสินค้าเข้า                        
การส่งเสริมการส่งออก                            
แนวข้อสอบส่วนที่ 3 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ            

ส่วนที่ 4 ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์            
ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                            
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                   
ระบบเครือข่าย                                                            
อินเตอร์เน็ต  (Internet)                                                
โปรแกรมประยุกต์ใช้งาน                                                
การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์                                           
ไวรัสคอมพิวเตอร์                                                         
แนวข้อสอบส่วนที่ 4 ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                   

ส่วนที่ 5 ภาษาอังกฤษ                 
ความรู้ด้าน STRUCTURE พร้อมแนวข้อสอบ                       
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ  GRAMMAR AND VOCABULARY   
แนวข้อสอบ Reading Comprehension    
ศัพท์เกี่ยวกับธุรกิจและการค้าระหว่างประเท

ส่วนที่ 6 ความรู้เฉพาะตำแหน่ง
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานธุรการ                         
งานธุรการ                             
บทบาทของเจ้าหน้าที่ธุรการ                         
แผนการบริหารงานเอกสาร                         
การจัดทำบัญชีเอกสาร                         
ระบบการจัดเก็บเอกสาร                         
วิธีปฏิบัติในการจัดเก็บเอกสาร                         
การจำแนกประเภทรายงาน                         
การบริหารงานพัสดุ                            
กลยุทธ์การบริหารงานพัสดุ                        
การจัดมาตรฐานพัสดุ                        
การจัดหา                                
การบริหารพัสดุคงเหลือ                        
การจัดการคลังพัสดุ                            
การขนส่ง                                
การบำรุงรักษา                            
การจำหน่ายพัสดุออกจากบัญชี                        
สรุประเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548        
การร่างหนังสือราชการ                        
แนวข้อสอบ หลักการเขียนหนังสือราชการ                 
แนวข้อสอบ ระเบียบงานสารบรรณ                     
แนวข้อสอบงานธุรการ                         

               

 
จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
ต้องการดูตัวอย่าง หนังสือเล่มนี้ (Click)
 
 
 
 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. Zip File เปิดออกมา เป็นเนื้อหาหนังสือ 1 ไฟล์ และ Password 1 ไฟล์
6. นำ Password ที่ให้มา ไปใส่ใน File PDF ที่ส่งมาให้
 
6. 

   

โปรแกรมที่ต้องใช้+Download ได้เลยถ้าไม่มี

1. Adobe Reader (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF ไฟล์เอกสาร) < click DOWNLOAD >

2. winRAR ( โปรแกรมแตกไฟท์ที่ Download มา) < click DOWNLOAD >

กรณีใช้ IPAD / IPONE TADLET ANDROID (ซัมซุง,เอเซอร์,TADLET จีน)

ให้หา 2 โปรแกรมนี้ใน APP STORE และ PLAY STORE มาลงก่อนจึงจะใช้งานได้

จัดทำโดย...นักวิชาการเตรียมสอบราชการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมศุลกากร

Close หน้าต่างนี้
Go Top