หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย รอบรู้ กฎหมาย และระเบียบการศึกษา เล่ม 1 (อ.วิรัตน์ ผดุงชีพ)

ผู้เข้าชม 9,761 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : VVB081
  • ราคาพิเศษ : 200 บาท
  • ราคาปกติ 250 บาท ลด 20 %
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย รอบรู้ กฎหมาย และระเบียบการศึกษา เล่ม 1  (อ.วิรัตน์ ผดุงชีพ)

 

ISBN     : 978-616-780-6723
พิมพ์     :  กันยายน 2558 
จำนวน  :  407
 หน้า

รูปแบบ  : เข้าเล่ม  ปกอ่อน

 

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

 

สารบัญ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
  - ขงเบ้งสรุปย่อ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
  - เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
  - เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
  - ขงเบ้งสรุปย่อ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
  - เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
  - ขงเบ้งสรุปย่อ พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
  - เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
  - ขงเบ้งสรุปย่อ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
   - เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
  - ขงเบ้งสรุปย่อ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
   - เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
  - ขงเบ้งสรุปย่อ พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
   - เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
ตะลุยข้อสอบรอบรู้ และกฎหมายชุดที่ 1-6

จัดทำโดย... อ.วิรัตน์ ผดุงชีพ (ขงเบ้งแห่งอุษาคเณย์) อ.วาสนา จินดาสวัสดิ์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ครู-อาจารย์ (สพฐ - กทม - ท้องถิ่น)

Close หน้าต่างนี้
Go Top