หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย วิชาชีพครู เล่ม 2 (อ.วิรัตน์ ผดุงชีพ)

ผู้เข้าชม 9,763 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : VVB082
  • ราคาพิเศษ : 200 บาท
  • ราคาปกติ 250 บาท ลด 20 %
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย วิชาชีพครู เล่ม 2   (อ.วิรัตน์ ผดุงชีพ)

 

SBN     : 978-616-780-6754
พิมพ์     :  กันยายน 2558 
จำนวน  :  380
 หน้า

รูปแบบ  : เข้าเล่ม  ปกอ่อน

 

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

 

สารบัญ

1 อุดมการณ์ความเป็นครู
  - เจาะข้อสอบ อุดมการณ์ความเป็นครู
2 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับองค์กรวิชาชีพครู
3 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
  - เจาะข้อสอบ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับองค์กรวิชาชีพครู ชุดที่ 1
4 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเจตคติ
5 เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู
6 หลักการ ทฤษฎี องค์ความรู้ เกี่ยวกับเจตคติ
  - เจาะข้อสอบ เจตคติ ที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพครู ชุดที่ 2
7 เจตคติที่ดีต่อแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู
  (จรรยาบรรณต่อตนเอง)
8 เจตคติที่ดีต่อสาระความรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครู
  (มาตรฐานด้านความรู้)
9 เจตคติที่ดีต่อคุณธรรมสำหรับครู และสมรรภนะที่ดี
10 เจตคติที่ดีต่อจรรยาบรรณต่ออาชีพ
  - เจาะข้อสอบ เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู ชุดที่ 3
11 วินัยและการรักษาวินัยของราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
  - เจาะข้อสอบ วินัยและการรักษาวินัย ชุดที่ 4
12 ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม
  - เจาะข้อสอบ ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ชุดที่ 5
13 มาตรฐานวิชาชีพครู
  -  เจาะข้อสอบ มาตรฐานวิชาชีพครู ชุดที่ 6
14 จรรยาบรรณวิชาชีพครู
  - เจาะข้อสอบ จรรยาบรรณวิชาชีพครู ชุดที่ 7
15 สมรรถนะวิชาชีพครู
  - เจาะข้อสอบ สมรรถนะวิชาชีพครู ชุดที่ 8
  ตะลุยข้อสอบ วิชาชีพครู ชุดที่ 1 พร้อมเฉลย
  ตะลุยข้อสอบ วิชาชีพครู ชุดที่ 2 พร้อมเฉลย
  ตะลุยข้อสอบ วิชาชีพครู ชุดที่ 3 พร้อมเฉลย
  ตะลุยข้อสอบ วิชาชีพครู ชุดที่ 4 พร้อมเฉลย

จัดทำโดย... อ.วิรัตน์ ผดุงชีพ (ขงเบ้งแห่งอุษาคเณย์) อ.วาสนา จินดาสวัสดิ์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ครู-อาจารย์ (สพฐ - กทม - ท้องถิ่น)

Close หน้าต่างนี้
Go Top