หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย ความรู้ ความสามารถทั่วไป เล่ม 3 (อ.วิรัตน์ ผดุงชีพ)

ผู้เข้าชม 10,002 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : VVB083
  • ราคาพิเศษ : 200 บาท
  • ราคาปกติ 250 บาท ลด 20 %
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย ความรู้ ความสามารถทั่วไป เล่ม 3 (อ.วิรัตน์ ผดุงชีพ)

 

SBN     : 978-616-780-6730
พิมพ์     :  กันยายน 2558 
จำนวน  :  336
 หน้า

รูปแบบ  : เข้าเล่ม  ปกอ่อน

 

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

 

สารบัญ

  1. วิชาความสามารถทั่วไป ภาค ความสามารถด้านตัวเลข
  2. วิชาความสามารถทั่วไป ภาค ความสามารถด้านภาษา
  3. ชุดฝึก การใช้เหตุผลอุปมา อุปไมย
  - เฉลยชุดฝึก การใช้เหตุผลอุปมา อุปไมย
  4. ชุดฝึก การใช้เหตุผลตามหลักตรรกศาสตร์
  - เฉลยชุดฝึก การใช้เหตุผลตามหลักตรรกศาสตร์
  5. เจะข้อสอบบรรจุข้าราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
  เฉลยเจาะข้อสอบ เจาะข้อสอบ บรรจุข้าราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
  6. เจาะประเด็น ความรู้พื้นฐานภาษาไทย สำหรับพิชิตข้อสอบบรรจุ
  7. ภาคภาษาไทย ขงเบ้ง วางกลยุทธ์ / เทคนิคพิชิตภาษา
  8. วิชา ความสามารถทั่วไป ขงเบ้งวิเคราะห์ข้อสอบ ภาคภาษาไทย ชุดที่ 1
  - เฉลย วิชา ความสามารถทั่วไป ขงเบ้งวิเคราะห์ข้อสอบ ภาคภาษาไทย ชุดที่ 1
  9. วิชา ความสามารถทั่วไป ขงเบ้งวิเคราะห์ข้อสอบ ภาคภาษาไทย ชุดที่ 2
  - เฉลย วิชา ความสามารถทั่วไป ขงเบ้งวิเคราะห์ข้อสอบ ภาคภาษาไทย ชุดที่ 2
  10 วิชา ความสามารถทั่วไป ขงเบ้งวิเคราะห์ข้อสอบ ภาคภาษาไทย ชุดที่ 3
  - เฉลย วิชา ความสามารถทั่วไป ขงเบ้งวิเคราะห์ข้อสอบ ภาคภาษาไทย ชุดที่ 3

จัดทำโดย... อ.วิรัตน์ ผดุงชีพ (ขงเบ้งแห่งอุษาคเณย์) อ.วาสนา จินดาสวัสดิ์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ครู-อาจารย์ (สพฐ - กทม - ท้องถิ่น)

Close หน้าต่างนี้
Go Top