หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย ข่าว เหตุการณ์ ปัจจุบัน เล่ม 4 (อ.วิรัตน์ ผดุงชีพ)

ผู้เข้าชม 10,069 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : VVB084
  • ราคาพิเศษ : 144 บาท
  • ราคาปกติ 180 บาท ลด 20 %
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย ข่าว เหตุการณ์ ปัจจุบัน เล่ม 4 (อ.วิรัตน์ ผดุงชีพ)

 

SBN     : 978-616-780-6778
พิมพ์     :  กันยายน 2558 
จำนวน  :  298
 หน้า

รูปแบบ  : เข้าเล่ม  ปกอ่อน

 

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

 

สารบัญ

 1 สรุปข่าวการเมือง
  - เจตนารมณ์/นโยบาย หน.คสช.
  - รัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
  - คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี
  - นโยบายรัฐมนตรีว่าด้วยการกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2558
  - แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
  - ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
  - เจาะประเด็น รอบรู้ การเมืองไทย แม่น้ำ 5 สาย
  - เปิดทำเนียบผู้นำรัฐบาล นายกรัฐมนตรีของไทย 29 คน
 2 เกาะติด !!! ความเคลื่อนไหวเศรษฐกิจ
  - ข่าวกระทรวงการคลัง
  - เมดกระโปรเจ็กต์ กู้เศรษฐกิจ ปี 58 สารพัดโครงการ 1.2 ล้านล้าน
  - รอบรู้โครงการทวาย
 3 เกาะติด !!! รอบรู้อาเซียน เศรษฐกิจ + การเมือง + สังคมและวัฒนธรรมไทย
  - เขตการค้าเสรีอาเซียน AFTA
 - GMS ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคคลุ้มแม่น้ำโขง
  - อาเซียน + 3
  - อาเซียน + 6
  - โครงการความร่วมมือเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย IMT
  - ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอล BIMSTEC
 - ACMECS ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี - เจ้าพระยา - แม่น้ำโขง
 4 ประเพณีไทย วัฒนธรรมไทย
  - รอบรู้ประเพณีไทยวัฒนธรรมไทย
  - รอบรู้ประเพณีไทยภาคเหนือ
  - รอบรู้ประเพณีไทยภาคกลาง
  - รอบรู้ประเพณีไทยภาคอีสาน
  - รอบรู้ประเพณีไทยภาคใต้
 5 เกะติดสอบรอบรู้ทั่วไทย
  - วันสำคัญของไทยและของโลก
   * วันเด็กแห่ง
   * วันครูแห่งชาติ
   * รางวัลซีไรต์
  - ต้นไม้ ประจำจังหวัด 77 จังหวัดทั่วไทย
  - คำขวัญ ประจำจังหวัด 77 จังหวัดทั่วไทย
 6 เกาะติดสอบรอบรู้ทั่วโลก เศรษฐกิจ + สังคม + การเมือง
  - สหประชาชาติ (United Nations)
  - สมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (EFTA)
  - สหภาพยุโรป (EU)
  - กลุ่มประเทศ (G7)
  - กลุ่มประเทศ (G20)
  - เอเปค (APEC)
  - โอเอค (OPEC)
  - องค์การค้าโลก (WTO)
  - กองทุนระหว่างประเทศ (IMF)
  - เขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA)
  - องค์การอนามัยโลก (WHO)
  - ไอเอส กลุ่มก่อการร้ายรวยที่สุดในโลก
 7 ขงเบ้ง ถาม - ตอบ เจาะประเด็นเด็ด รอบรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน
  ถาม - ตอบ รอบรู้ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และเหตุการณ์ปัจจุบัน
 8 รอบรู้ เจาะข้อสอบ
  - รอบรู้ เจาะข้อสอบ ชุดที่ 1
  - รอบรู้ เจาะข้อสอบ ชุดที่ 2
  - รอบรู้ เจาะข้อสอบ ชุดที่ 3
  - รอบรู้ เจาะข้อสอบ ชุดที่ 4
 9 รอบรู้ อาเซียน ASEAN
  - ความเป็นมาของอาเซียน
  - คำขวัญและสัญลักษณ์
  - สกุลเงินในอาเซียน
  - ภาษาในอาเซียน
  - ดอกไม้ประจำประเทศในอาเซียน
  - ชุดประจำชาติในอาเซียน

จัดทำโดย... อ.วิรัตน์ ผดุงชีพ (ขงเบ้งแห่งอุษาคเณย์) อ.วาสนา จินดาสวัสดิ์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สรุปข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน

Close หน้าต่างนี้
Go Top