หมวดสินค้าหลัก

POL2103 / PS205 สรุปการเมืองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย

ผู้เข้าชม 11,309 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : POL2103S
  • ราคาพิเศษ : 36 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

POL2103 / PS205 สรุปการเมืองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย

เนื้อหาประกอบด้วย


บทที่ 1 การเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมือง

บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีหลักการปกครองและการกระจายอำนาจ

บทที่ 3 ความหมายและความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น

บทที่ 4 การปกครองท้องถิ่นของประเทศไทย

บทที่ 5 แนวทางการปรับพื้นฐานพฤติกรรมทางการเมืองในระดับท้องถิ่น

บทที่ 6 ปัญหาการเมืองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย

 

ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
- สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
- สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
- ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
- ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
- นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
- นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด POL2103 / PS205

Close หน้าต่างนี้
Go Top