หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป (ทุกตำแหน่งต้อสอบ) กรุงเทพมหานคร ปี 59 (NVT)

ผู้เข้าชม 9,707 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NVT483
  • ราคาพิเศษ : 259 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป (ทุกตำแหน่งต้อสอบ) กรุงเทพมหานคร ปี 59 (NVT)

 

จัดทำ     : ธันวาคม 2558
จำนวน   : 310 หน้า
รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 

สารบัญ

ส่วนที่ 1 ความสามารถในการสรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่างๆ
อนุกรมหรือเลขเรียงลำดับ                         
เงื่อนไขภาษา                            
อุปมาอุปไมย                             
ความสัมพันธ์ในลักษณะเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งหนึ่ง                
ความสัมพันธ์ในลักษณะมีความหมายเหมือนกัน / ตรงข้าม            
ความสัมพันธ์ในลักษณะหน้าที่                        
ความสัมพันธ์ในลักษณะสิ่งของประเภทเดียวกัน                
ความสัมพันธ์ในลักษณะสถานที่                        
ความสัมพันธ์ในเรื่องของลักษณะนาม                    
เงื่อนไขสัญลักษณ์                            
คณิตศาสตร์ทั่วไป                             
การวิเคราะห์สรุปเหตุผลทางโอเปอร์เรต                     

ส่วนที่ 2 ความสามารถทางภาษาในการคิดวิเคราะห์และสรุปเหตุผล
การใช้คำ                             
การใช้คำราชาศัพท์                         
การสรุปใจความ                          
สำนวน สุภาษิต คำพังเพย                     
การเขียนสะกดการันต์                     
ประโยค                             
ลักษณะภาษา                          
การใช้ภาษา     
คำเป็นคำตาย     
คำเชื่อม         
การสะกดคำ     
การเขียนภาษาให้ถูกต้อง     
การเรียงประโยค         
บทความสั้น         
บทความยาว         

ส่วนที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับ กรุงเทพมหานคร
ความรู้เกี่ยวกับ กรุงเทพมหานคร     

ส่วนที่ 4 วิชาความรอบรู้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
สรุป การปกครองท้องถิ่น หลักธรรมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง     
สรุป กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร         
สรุป ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร     
สรุป กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ            
สรุป พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี    
สรุป ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ                
สรุป ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ            

 

จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
ต้องการดูตัวอย่าง หนังสือเล่มนี้ (Click)
 
 
 
 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. Zip File เปิดออกมา เป็นเนื้อหาหนังสือ 1 ไฟล์ และ Password 1 ไฟล์
6. นำ Password ที่ให้มา ไปใส่ใน File PDF ที่ส่งมาให้
 
6. 

   

โปรแกรมที่ต้องใช้+Download ได้เลยถ้าไม่มี

1. Adobe Reader (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF ไฟล์เอกสาร) < click DOWNLOAD >

2. winRAR ( โปรแกรมแตกไฟท์ที่ Download มา) < click DOWNLOAD >

กรณีใช้ IPAD / IPONE TADLET ANDROID (ซัมซุง,เอเซอร์,TADLET จีน)

ให้หา 2 โปรแกรมนี้ใน APP STORE และ PLAY STORE มาลงก่อนจึงจะใช้งานได้

จัดทำโดย...นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรุงเทพมหานคร (กทม.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top