หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมบัญชีกลาง (TBC)

ผู้เข้าชม 10,001 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBCE1018
  • ราคาพิเศษ : 234 บาท
  • ราคาปกติ 260 บาท ลด 10%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมบัญชีกลาง (TBC)

 

จัดทำ     : กันยายน 2559
จำนวน   :  หน้า
รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF 
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
(โอนเงินแล้วส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 

 

สารบัญ

ประวัติกรมบัญชีกลาง วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ หน้าที่ความรับผิดชอบ 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
   - เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน
เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
พระราชบัญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติของทางราชการ พ.ศ.2558
   - เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การอำนวยการสะดวกฯสั่งซื้อได้ที่attorney285.com
เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
   - แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ชุดที่ 1
   - แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ชุดที่ 2
เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ความรู้ด้านการวิเคราะห์และวางแผนงาน
ความรู้ด้านการประสานงาน
ความรู้การจัดการองค์กร
   - แนวข้อสอบการวิเคราะห์ การวางแผนงาน
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ
ความรู้เกี่ยวกับการบริหารราชการ
ความรู้ทั่วไปเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรมบัญชีกลาง 
   - เจาะข้อสอบเกี่ยวกับกรมบัญชีกลาง 
จัดทำโดย...THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมบัญชีกลาง

Close หน้าต่างนี้
Go Top