หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ กทม. (TBC)

ผู้เข้าชม 9,812 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBCE1065
  • ราคาพิเศษ : 243 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด10%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ กทม. (TBC)

ISBN .978-616-24665-2-6

พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2559
จำนวน: 271 หน้า

รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF 
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone

สารบัญ

การจัดและปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังขององค์กร
การพัฒนาระบบราชการและการพัฒนาระบบงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561)
การวางแผนกำลังคน
การกำหนดตำแหน่ง มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบจำแนกตำแหน่ง
การวิเคราะห์งานและการประเมินคุณภาพงานของตำแหน่ง
การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง
หลักการและแนวทางในการสรรหาและเลือกบุคคลากร
การบรรจุและแต่งตั้ง
การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูล
การเสริมสร้างวินัยและจรรยาบรรณข้าราชการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
การออกจากราชการ
การบริหารผลการปฏิบัติงาน Performance Management : PM
การพัฒนาองค์กร
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติเบื้องต้น
แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล 270 ข้อ

จัดทำโดย... THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรุงเทพมหานคร (กทม.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top