หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม. (TBC)

ผู้เข้าชม 9,679 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBCE1071
  • ราคาพิเศษ : 225 บาท
  • ราคาปกติ 250 บาท ลด10%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม. (TBC)

ISBN .978-616-24665-4-0

พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2559
จำนวน: 231 หน้า

รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF 
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone

สารบัญ

 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
 เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
 เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2551
 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558
 กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
 กฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
 กฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555
 เจาะข้อสอบกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย
 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการและปฏิบัติการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 สำรวจตรวจตราป้องกันและระงับอัคคีภัย
 การป้องกันและบรรเทาอันตรายจากอุทกภัย วาตภัย และภัยอื่นๆ
 การฟื้นฟูและบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย
 เจาะข้อสอบรวม

 

จัดทำโดย... THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรุงเทพมหานคร (กทม.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top