หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ ธุรการ กรมบัญชีกลาง (TBC)

ผู้เข้าชม 9,791 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBCE1084
  • ราคาพิเศษ : 234 บาท
  • ราคาปกติ 260 บาท ลด 10%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ ธุรการ กรมบัญชีกลาง (TBC)

ISBN .978-616-24666-8-7

พิมพ์เมื่อ: มกราคม 2560
จำนวน: 268 หน้า

รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF 
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone

สารบัญ

ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง
 งานธุรการ
 การเขียนหนังสือติดต่อราชการ
 ระบบการจัดเก็บเอกสาร
 ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
 เจาะแนวข้อสอบงานธุรการ
 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548
 เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
 การวิเคราะห์
 การวางแผน
 การประสานงาน
 การจัดการองค์การ
 แนวข้อสอบ
 เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สังคม เศรษฐกิจ
 การบริหารราชการ
 ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) (สรุปย่อ)
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมบัญชีกลาง
 

 

จัดทำโดย... THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมบัญชีกลาง

Close หน้าต่างนี้
Go Top