หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ปี 60 (NVT)

ผู้เข้าชม 9,568 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NVT604
  • ราคาพิเศษ : 233 บาท
  • ราคาปกติ 259 บาท ลด10%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ปี 60 (NVT)

จัดทำ     : มกราคม 2560
จำนวน   : 320 หน้า
รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download 
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 

สารบัญ

ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน     
ประวัติความเป็นมา                         
โครงสร้างการบริหาร                     
ผู้บริหาร                             
วิสัยทัศน์                             
พันธกิจ                             
หน้าที่ความรับผิดชอบ                     
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับพลังงาน                     
ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน          

ส่วนที่ 2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550     
คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 26/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน     
พระราชกฤษฎีกากำหนดโรงงานควบคุมพ.ศ. 2540         
พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงานกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2537     
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง          

ส่วนที่ 3 ความรู้เรื่องงานธุรการ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานธุรการ                 
งานธุรการ                     
บทบาทของเจ้าหน้าที่ธุรการ                 
แผนการบริหารงานเอกสาร                 
การจัดทำบัญชีเอกสาร                 
ระบบการจัดเก็บเอกสาร                 
วิธีปฏิบัติในการจัดเก็บเอกสาร                 
การจำแนกประเภทรายงาน                 
การบริหารงานพัสดุ                    
กลยุทธ์การบริหารงานพัสดุ                
การจัดมาตรฐานพัสดุ                
การจัดหา                        
การบริหารพัสดุคงเหลือ                
การจัดการคลังพัสดุ                    
การขนส่ง                        
การบำรุงรักษา                    
การจำหน่ายพัสดุออกจากบัญชี                
การบริหารงานพัสดุและการจัดหาของส่วนราชการ        
สรุประเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548    
การร่างหนังสือราชการ                            

ส่วนที่ 4 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์    
ระบบเครือข่าย                             
อินเตอร์เน็ต  (Internet)                           
โปรแกรมประยุกต์ใช้งาน                         
การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์                         
ไวรัสคอมพิวเตอร์                              
 
ส่วนที่ 5 ความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ
ความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ                         
แนวข้อสอบ GRAMMAR AND VOCABULARY                    
แนวข้อสอบ  VOCABULARY                            
แนวข้อสอบ  Reading Comprehension                        

ส่วนที่ 6 แนวข้อสอบ
แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547     
แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์                         
แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547      
แนวข้อสอบ หลักการเขียนหนังสือราชการ                 
แนวข้อสอบ ระเบียบฯ งานสารบรรณ พ.ศ. 2526แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
แนวข้อสอบ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านงานธุรการ   

                                        

จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
ต้องการดูตัวอย่าง หนังสือเล่มนี้ (Click)
 
 
 
 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. Zip File เปิดออกมา เป็นเนื้อหาหนังสือ 1 ไฟล์ และ Password 1 ไฟล์
6. นำ Password ที่ให้มา ไปใส่ใน File PDF ที่ส่งมาให้
 
6. 

   

โปรแกรมที่ต้องใช้+Download ได้เลยถ้าไม่มี

1. Adobe Reader (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF ไฟล์เอกสาร) < click DOWNLOAD >

2. winRAR ( โปรแกรมแตกไฟท์ที่ Download มา) < click DOWNLOAD >

กรณีใช้ IPAD / IPONE TADLET ANDROID (ซัมซุง,เอเซอร์,TADLET จีน)

ให้หา 2 โปรแกรมนี้ใน APP STORE และ PLAY STORE มาลงก่อนจึงจะใช้งานได้

จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

Close หน้าต่างนี้
Go Top