หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นายช่างเทคนิค กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (TBC)

ผู้เข้าชม 9,696 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBCE1099
  • ราคาพิเศษ : 234 บาท
  • ราคาปกติ 260 บาท ลด10%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นายช่างเทคนิค กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (TBC)

ISBN .978-616-24668-4-7

พิมพ์เมื่อ: มกราคม 2560
จำนวน: 254 หน้า

รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF 
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone

สารบัญ

ประกอบด้วยเนื้อหาและเจาะข้อสอบ
ประวัติความเป็นมา โครงสร้าง วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภาระหน้าที่ งานด้านไฟฟ้า
เจาะข้อสอบงานด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
งาน ด้านเครื่องกล
เจาะข้อสอบ งานด้านเครื่องกล
เจาะข้อสอบ งานด้านเทคนิคอุตสาหกรรม
เจาะข้อสอบ งานด้านช่างยนต์
เจาะข้อสอบ งานด้านช่างกลโรงงาน
ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
เจาะข้อสอบ ความรู้ด้านคณิตศาสตร์
เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ชุดที่ 1
เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ชุดที่ 2       
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการเมือง
เจาะข้อสอบ ความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1
เจาะข้อสอบ ความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2     

 

จัดทำโดย... THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

Close หน้าต่างนี้
Go Top