หมวดสินค้าหลัก

3 พ.ร.บ พิศดาร (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2559)

ผู้เข้าชม 9,606 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : JG081
  • ราคาพิเศษ : 266 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 5 %
  • Share รายการสินค้านี้
3 พ.ร.บ พิศดาร (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2559)
 
อ.วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ผู้พิพากษา 
 
พิมพ์     : มกราคม 2560
จำนวน  : 388 หน้า
รูปแบบ : หนังสือขนาดมาตราฐาน เข้าเล่ม สันกาว
ISBN : 978-616-406-5727
 
หลักกฏหมายและแนวคำพิพากษา
 พ.ร.บ ศาลเยาวชน
 และครอบครัวฯ พ.ศ.2553 (แก้ไขล่าสุดปี 2558)
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม (แก้ไขล่าสุดปี 2558)
พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแขวง และวิธีพิจารณา
ความอาญาในศาลแขวง (แก้ไขล่าสุดปี 2558)

สารบัญ 
หลักกฎหมายและคำพิพากษาฎีกาที่สำคัญตาม พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวฯ
หลักกฎหมายและคำพิพากษาฎีกาที่สำคัญพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
หลักกฎหมายและคำพิพากษาฎีกาที่สำคัญตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงฯ
บทบัญญัติ
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและพิจารณาความอาญาในศาลแขวงฯ
พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวพิจารณาศาลเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553
จัดทำโดย... อ.วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ผู้พิพากษา

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด หลักกฏหมายและแนวคำพิพากษา

Close หน้าต่างนี้
Go Top