หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนังานศุลกากรปฏิบัติงาน (กรมศุลกากร) (TBC)

ผู้เข้าชม 10,293 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBCE1103
  • ราคาพิเศษ : 234 บาท
  • ราคาปกติ 260 บาท ลด10%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนังานศุลกากรปฏิบัติงาน (กรมศุลกากร) (TBC)

ISBN .978-616-24669-0-8

พิมพ์เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2560
จำนวน: 248 หน้า

รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF 
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone

สารบัญ

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ
ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ค่านิยม              
เจาะข้อสอบ Structure (ภาค โครงสร้าง/ไวยากรณ์)
เจาะข้อสอบ Vocabulary  (ภาคคำศัพท์)
เจาะข้อสอบ Reading  Comprehension (เนื้อเรื่องการอ่าน)
พระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช 2469
พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากรพ.ศ. 2530
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2557         
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายศุลกากร
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ                                                 
แนวข้อสอบ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
ความรู้เกี่ยวกับวินัย จรรยาบรรณ และจรรยาของข้าราชการ
เจาะข้อสอบ เจ้าพนักงานศุลกากร           

 

จัดทำโดย... THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมศุลกากร

Close หน้าต่างนี้
Go Top