หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการและเจ้าพนักงาน การเงินและบัญชี (กรมศุลกากร) (TBC)

ผู้เข้าชม 10,042 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBCE1104
  • ราคาพิเศษ : 234 บาท
  • ราคาปกติ 260 บาท ลด10%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการและเจ้าพนักงาน การเงินและบัญชี (กรมศุลกากร) (TBC)

ISBN .978-616-24668-9-2

พิมพ์เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2560
จำนวน: 278 หน้า

รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF 
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone

สารบัญ

• ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ค่านิยม
- เจาะข้อสอบ Structure (ภาคโครงสร้าง/ไวยากรณ์)
- เจาะข้อสอบ Vocabulary (ภาคคำศัพท์)
- เจาะข้อสอบ Reading Comprehension (เนื้อเรื่องการอ่าน)
• ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน
• การจัดทำรายงานทางการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงิน
- เจาะข้อสอบนักบัญชี ชุดที่ 1
- เจาะข้อสอบนักบัญชี ชุดที่ 2
- เจาะข้อสอบนักบัญชี ชุดที่ 3
• ความรู้เกี่ยวกับงานงบประมาณ
- เจาะข้อสอบ งานด้านงบประมาณ ชุดที่ 1
- เจาะข้อสอบ งานด้านงบประมาณ ชุดที่ 2
- แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายศุลกากร
- เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
• ความรู้เกี่ยวกับ วินัย จรรยาบรรณ และจรรยาของข้าราชการ

 

จัดทำโดย... THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมศุลกากร

Close หน้าต่างนี้
Go Top