หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ เจาะข้อสอบ นิติกร ปฏิบัติการ กรมศุลกากร (TBC)

ผู้เข้าชม 10,037 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBCE1106
  • ราคาพิเศษ : 252 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด10%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ เจาะข้อสอบ นิติกร ปฏิบัติการ กรมศุลกากร (TBC)

ISBN .978-616-24669-3-9

พิมพ์เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2560
จำนวน: 304 หน้า

รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF 
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone

สารบัญ

ประกอบด้วยการเจาะเนื้อหา พรบ แต่ส่วนใหญ่เจาะข้อสอบ
ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ค่านิยม
เจาะข้อสอบ Structure (ภาค โครงสร้าง/ไวยากรณ์)                                                                   
เจาะข้อสอบ Vocabulary  (ภาคคำศัพท์)
เจาะข้อสอบ Reading  Comprehension (เนื้อเรื่องการอ่าน)
พระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช 2469
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายศุลกากร
เจาะข้อสอบ กฎหมายปกครอง
เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา
เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
เจาะแนวข้อสอบ กฎหมายล้มละลาย ส่วนการพิทักษ์ทรัพย์และการฟื้นฟูกิจการ
กฎหมายระหว่างประเทศ
เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
ความรู้เกี่ยวกับวินัย จรรยาบรรณ และจรรยาของข้าราชการ

 

 

จัดทำโดย... THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมศุลกากร

Close หน้าต่างนี้
Go Top