หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือ+ข้อสอบ ความรอบรู้ ครู กทม. ใหม่ล่าสุด (TBC)

ผู้เข้าชม 9,860 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBCE1107
  • ราคาพิเศษ : 252 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด10%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือ+ข้อสอบ ความรอบรู้ ครู กทม. ใหม่ล่าสุด (TBC)

ISBN .978-616-24668-7-8

พิมพ์เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2560
จำนวน: 398 หน้า

รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF 
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone

สารบัญ

• ความรู้ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
- เจาะข้อสอบ ความรู้ด้านสังคม เศรษบกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
• นโยบายของรัฐบาลของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา วัฒนธรรมไทยและขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
- เจาะข้อสอบ วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
• พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เจาะข้อสอบพรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
• พรบ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528
- เจาะข้อสอบ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
• พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหาครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554
- เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหาครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554
• พรบ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
- เจาะข้อสอบ พรบ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
• พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เจาะข้อสอบ พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
- เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551

 

จัดทำโดย... THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ครู-อาจารย์ (สพฐ - กทม - ท้องถิ่น)

Close หน้าต่างนี้
Go Top