หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมการพัฒนาชุมชน (TBC)

ผู้เข้าชม 9,893 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBCE1114
  • ราคาพิเศษ : 234 บาท
  • ราคาปกติ 260 บาท ลด10%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมการพัฒนาชุมชน  (TBC)

ISBN .978-616-24669-8-4

พิมพ์เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2560
จำนวน: 290 หน้า

รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF 
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone

สารบัญ

• ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ พันธกิจ ภารกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง
• ความหมายของการพัฒนาชุม วิธีการพัฒนาชุมชน
• บทบาทหน้าที่ ภารกิจของสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
• พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558
• ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559
• การดำเนินงาน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540
• การบัญชี การวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี การจัดทำรายงานการเงิน
- เจาะข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
• ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
• ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เจาะข้อสอบ ความรู้ทั่วไปและสถานการณ์ปัจจุบัน
- เจาะข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 1
- เจาะข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 2
- เจาะข้อสอบวิเคราะห์งบการเงิน

 

จัดทำโดย... THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมการพัฒนาชุมชน

Close หน้าต่างนี้
Go Top