หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นายทหารสัญญาบัตร (กองทัพไทย) ปี 60 (NVT)

ผู้เข้าชม 1,122 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NVT677
  • ราคาพิเศษ : 233 บาท
  • ราคาปกติ 259 บาท ลด10%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นายทหารสัญญาบัตร (กองทัพไทย) ปี 60 (NVT)

จัดทำ     : มีนาคม 2560

จำนวน   : 452 หน้า
รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download 
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 

สารบัญ

ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับ กองทัพไทย
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกองทัพไทย                                     
วันกองทัพไทย                                            
กิจกรรมในวันกองทัพไทย                                     
ย้อนรอยกองทัพไทย                                        
วิวัฒนาการกองทัพไทย กองทัพไทย                                 
บทบาทกองทัพไทย                                         
วิสัยทัศน์กองบัญชาการกองทัพไทย                                
ภารกิจ กองบัญชาการกองทัพไทย                                    
พันธกิจกองบัญชาการกองทัพไทย                                    
ค่านิยมกองทัพไทย                                        
ค่านิยมหลัก กองบัญชาการกองทัพไทย                                
อำนาจหน้าที่                                             
ประเด็นยุทธศาสตร์                                          
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม                                 
นโยบายกองทัพไทย                                         
นโยบายเร่งด่วน รมว.กห.                                         
นโยบาย ผบ.ทสส./ผบ.ศบท.                                     
แนวทางการดำเนินงาน                                         
วิสัยทัศน์กองทัพไทย                                         

ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงกลาโหม                             
ประวัติกระทรวงกลาโหม                                      
ตราประจำกระทรวงกลาโหม                                     
โครงสร้างกระทรวงกลาโหม                                    
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช.                         

ส่วนที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์
อนุกรมหรือเลขเรียงลำดับ                                     
เงื่อนไขภาษา                                            
อุปมาอุปไมย                                             
เงื่อนไขสัญลักษณ์                                        
คณิตศาสตร์ทั่วไป                                         

ส่วนที่ 4 ความรู้วิชาภาษาไทย
การใช้คำ                                             
การใช้คำราชาศัพท์                                         
การสรุปใจความ                                          
สำนวน สุภาษิต คำพังเพย                                     
การเขียนสะกดการันต์                                 
ประโยค                                             
ลักษณะภาษา                                              
การใช้ภาษา                         
คำเป็นคำตาย                         
คำเชื่อม                         
การสะกดคำ                         
การเขียนภาษาให้ถูกต้อง                     
การเรียงประโยค                     
บทความสั้น                         
บทความยาว                         

ส่วนที่ 5 ภาษาอังกฤษ
ความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ                    
GRAMMAR AND VOCABULARY                                          VOCABULARY                                            
Reading Comprehension                            
Conversation                                

ส่วนที่ 6 ความรู้ทั่วไป
ความรู้ด้านการทหาร                                        
ความรู้เกี่ยวกับ เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                            
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11                        
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)                         
นโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี                     
เศรษฐกิจพอเพียง                                        
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว)  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พุทธศักราช 2560         
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน               
                         

               

                                                                               

จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
ต้องการดูตัวอย่าง หนังสือเล่มนี้ (Click)
 
 
 
 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. Zip File เปิดออกมา เป็นเนื้อหาหนังสือ 1 ไฟล์ และ Password 1 ไฟล์
6. นำ Password ที่ให้มา ไปใส่ใน File PDF ที่ส่งมาให้
 
6. 

   

โปรแกรมที่ต้องใช้+Download ได้เลยถ้าไม่มี

1. Adobe Reader (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF ไฟล์เอกสาร) < click DOWNLOAD >

2. winRAR ( โปรแกรมแตกไฟท์ที่ Download มา) < click DOWNLOAD >

กรณีใช้ IPAD / IPONE TADLET ANDROID (ซัมซุง,เอเซอร์,TADLET จีน)

ให้หา 2 โปรแกรมนี้ใน APP STORE และ PLAY STORE มาลงก่อนจึงจะใช้งานได้

 

จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กองทัพไทย

Close หน้าต่างนี้
Go Top