หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย กศจ. ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและอุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (TBC)

ผู้เข้าชม 844 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBCE1135
  • ราคาพิเศษ : 234 บาท
  • ราคาปกติ 260 บาท ลด 10 %
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย กศจ. ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและอุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (TBC)

ISBN .978-616-246672-4-0

พิมพ์เมื่อ : มีนาคม 2560

จำนวน: 260 หน้า

รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF 
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone

สารบัญ

ความสามารถด้านตัวเลข     
แนวข้อสอบ การคิดเลขสรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่างๆ                                           
แนวข้อสอบ โจทย์การอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง                                                              
ความสามารถด้านภาษาไทย
แนวข้อสอบ การอ่านจับใจความสำคัญ    ชุดที่ 1
แนวข้อสอบ การอ่านจับใจความสำคัญ   ชุดที่ 2
แนวข้อสอบ การสรุปความ
แนวข้อสอบ การตีความ
แนวข้อสอบ การเรียงข้อความ                                                                                                          
แนวข้อสอบ การสะกดคำ
แนวข้อสอบ การอ่านคำ
แนวข้อสอบ การแต่งประโยค                                                                                                                    
ความสามารถด้านเหตุผล                                                        
แนวข้อสอบ การสรุปความทางตรรกศาสตร์                                                                                         
แนวข้อสอบ อุปมาอุปไมย                                                                                                                         
 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู                                                                                        
มาตรฐานด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ                                                                                                     
มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน มาตรฐานด้านการปฏิบัติตน                                                                            
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                                                                                               
แนวข้อสอบ คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู                                                  
แนวข้อสอบ มาตรฐานด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ                                                            
แนวข้อสอบ มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน มาตรฐานด้านการปฏิบัติตน มาตรฐานทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ครู-อาจารย์ (สพฐ - กทม - ท้องถิ่น)

Close หน้าต่างนี้
Go Top