หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย กศจ. ความสามารถทั่วไป เล่ม 2 ปี 60 (NVT)

ผู้เข้าชม 1,454 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NVT693
  • ราคาพิเศษ : 233 บาท
  • ราคาปกติ 259 บาท ลด10%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย กศจ. ความสามารถทั่วไป เล่ม 2 ปี 60 (NVT)

จัดทำ     : เมษายน 2560

จำนวน   : 459 หน้า
รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download 
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 

สารบัญ

ส่วนที่ 1 เนื้อหาเกี่ยวกับความสามารถทั่วไป
1) ความสามารถทางด้านตัวเลข
อนุกรมหรือเลขเรียงลำดับ                                    
เงื่อนไขทางภาษา                                        
อุปมาอุปไมย                                            
เงื่อนไขสัญลักษณ์                                        
คณิตศาสตร์ทั่วไป                                        
การหาอัตราส่วนและร้อยละ                                     
การแปรผันตรงและการแปรผกผัน                                  
 การหาความเข้มข้นและอัตราส่วนผสม                             
การแก้สมการ                                             
การคำนวณเกี่ยวกับอายุ                                     
ค่าเฉลี่ย                                                     
การหา  ค.ร.น.  และ  ห.ร.ม.                                     

2) ความสามารถทางด้านเหตุผล                         
ความสามารถทางด้านเหตุผล                                    
การคำนวณหาพื้นที่และปริมาตร                                 
การวิเคราะห์สรุปเหตุผลทางโอเปอร์เรต (Operate)                         
ตาราง  กราฟ  และแผนภูมิ                                     

3) ความรู้ทางด้านการใช้ภาษาไทย
การใช้คำ                                            
หลักในการใช้คำ                                          
การใช้คำราชาศัพท์                                        
การสรุปใจความ                                        
สำนวน สุภาษิต คำพังเพย                                        
ประโยค                                            
ลักษณะภาษา                                            
การใช้ภาษา                        
คำเป็นคำตาย                                             
คำเชื่อม                                             
การเขียนภาษาให้ถูกต้อง                                      
การเรียงประโยค                                         
บทความสั้น                                             
บทความยาว                                             

ส่วนที่ 2 แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป 
1)แนวข้อสอบวิเคราะห์และสรุปเหตุผล                             
แนวข้อสอบ เรื่องอนุกรม                                    
เฉลยแนวข้อสอบ เรื่องอนุกรม                                    
แนวข้อสอบ เงื่อนไขภาษา                                    
เฉลยแนวข้อสอบ เงื่อนไขภาษา                                
แนวข้อสอบ เรื่อง อุปมาอุปไมย                                
แนวข้อสอบ เรื่อง เงื่อนไขสัญลักษณ์                                
เฉลยแนวข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์                                
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์                                     

2) แนวข้อสอบความสามารถทางด้านเหตุผล                         
แนวข้อสอบการวิเคราะห์สรุปเหตุผลทางโอเปอร์เรต                         
แนวข้อสอบ ตาราง กราฟ และแผนภูมิ                            
แนวข้อสอบ การอ่านข้อมูลจากตาราง                             

3) แนวข้อสอบภาษาไทย                                    
แบบทดสอบภาษาไทย ชุดที่ 1                                  
แบบทดสอบภาษาไทย ชุดที่ 2                                  
แบบทดสอบการเรียงลำดับข้อความ                                 
แบบทดสอบการอ่านข้อความ สรุปความ ตีความ  
                                                                                                                                                                                                        

จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
ต้องการดูตัวอย่าง หนังสือเล่มนี้ (Click)
 
 
 
 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. Zip File เปิดออกมา เป็นเนื้อหาหนังสือ 1 ไฟล์ และ Password 1 ไฟล์
6. นำ Password ที่ให้มา ไปใส่ใน File PDF ที่ส่งมาให้
 
6. 

   

โปรแกรมที่ต้องใช้+Download ได้เลยถ้าไม่มี

1. Adobe Reader (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF ไฟล์เอกสาร) < click DOWNLOAD >

2. winRAR ( โปรแกรมแตกไฟท์ที่ Download มา) < click DOWNLOAD >

กรณีใช้ IPAD / IPONE TADLET ANDROID (ซัมซุง,เอเซอร์,TADLET จีน)

ให้หา 2 โปรแกรมนี้ใน 

จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด เตรียมสอบข้าราชครู ครูผู้ช่วย ทุกสังกัด ภาค. ก+ข (ครู กทม. สพฐ. ท้องถิ่น)

Close หน้าต่างนี้
Go Top