หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (TBC)

ผู้เข้าชม 1,096 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBCE1151
  • ราคาพิเศษ : 243 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 10 %
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (TBC)

ISBN .978-616-246674-0-

พิมพ์เมื่อ : เมษายน 2560

จำนวน: 271 หน้า

รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF 
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone

สารบัญ

 วิชาที่ 1. พื้นฐานวิชาชีพสาธารณสุข
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างหน่วยงาน อำนาจหน้าที่
อนามัยชุมชน 
แนวข้อสอบ อนามัยชุมชน
ระบบข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ 
แนวข้อสอบ ระบบข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ
การคุ้มครองผู้บริโภค 
ประชากรศาสตร์
วิชาที่ 2. วิชาชีพสาธารณสุข
การวิจัยทางด้านสาธารณสุข
ชีวสถิติ
ระบาดวิทยาและการควบคุมโรค
 แนวข้อสอบ ระบาดวิทยาและการควบคุมโรค 
บริหารงานสาธารณสุข
อนามัยสิ่งแวดล้อม 
อาชีวอนามัย 
กฎหมายสาธารณสุข พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
 แนวข้อสอบ การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
 การส่งเสริมสุขภาพ
สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
เจาะแนวข้อสอบเก่าภาคสนาม  
             

 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข / กระทรวงสาธารณสุข

Close หน้าต่างนี้
Go Top