หมวดสินค้าหลัก

สรุปข้อสอบ 1,000 ข้อ นักตรวจสอบภาษี ปฏิบัติการ กรมสรรพากร ปี 60 (TD)

ผู้เข้าชม 1,046 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TD265
  • ราคาพิเศษ : 209 บาท
  • ราคาปกติ 220 บาท ลด 5 %
  • Share รายการสินค้านี้

สรุปข้อสอบ 1,000 ข้อ นักตรวจสอบภาษี ปฏิบัติการ กรมสรรพากร ปี 60 (TD)

พิมพ์     : พฤษภาคม 2560
จำนวน  : 212 หน้า

รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน

 

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

 

สารบัญ

วิสัยทัศ พันธกิจ ค่านิยม
1. ความรู้ความเข้าใจประมวลรัษฎากร (สรุปเนื้อหาพร้อมเจาะข้อสอบ)
- ประเภทภาษีอากร
- ความหมายของภาษีอากร
- ความหมายของเงินได้พึงประเมิน
- ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
- ภาษีเงินได้นิติบุคคล
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ
- อากรแสตมป์
- ภาษีสรรพาสามิต
- ภาษีศุลกากร
- ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
- ภาษีป้าย
- ภาษีโรงเรือน และที่ดิน
- ภาษีบำรุงท้องที่
2. หลักการบัญชี และวิเคราะห์งบการเงิน
3. ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซี่ยน
4. ภาษาอังกฤษ
- Reading for comprehention
- Structure
- Vocabulary
- Conversation
- Grammar

จัดทำโดย...ติวเตอร์เดียว

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมสรรพากร

Close หน้าต่างนี้
Go Top