หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (TBC)

ผู้เข้าชม 677 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBCE1185
  • ราคาพิเศษ : 225 บาท
  • ราคาปกติ 250 บาท ลด 10 %
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ  เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (TBC)

ISBN .978-616-246674-4-5

พิมพ์เมื่อ : มิถุนายน 2560

จำนวน: 259 หน้า

รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF 
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone

สารบัญ

ความเป็นมา หน้าที่ ภารกิจ วิสัยทัศน์ โครงสร้าง  
ยุทธศาสตร์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (พ.ศ. 2560-2564)                                   
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550                           
ระเบียบกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวว่าด้วยการช่วยเหลือสตรีหรือครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคมพ.ศ. ๒๕๖๐ 
ความรู้เกี่ยวกับสตรีและสถาบันครอบครัว                                                                       
แผนปฏิบัติการแม่บทว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสตรี                                                             
บทบาทหน้าที่ของสถาบันครอบครัว                                                                               
ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ                                                                                     
ความรู้เกี่ยวกับ งานธุรการ    
เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่1.   
เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่2. 
เจาะข้อสอบ งานธุรการ 
สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการ                                                                       
วินัยและการรักษาวินัยข้าราชการ
วินัยข้าราชการพลเรือน และการรักษาวินัย                                                                        
วินัยลูกจ้างประจำ และขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย                                                 
วินัยพนักงานราชการ และขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย                                                       
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว                                 
แนวข้อสอบ วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการ 
จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

Close หน้าต่างนี้
Go Top