หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักพัฒนาสังคม ปฏิบัติการ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (TBC)

ผู้เข้าชม 804 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBCE1186
  • ราคาพิเศษ : 234 บาท
  • ราคาปกติ 260 บาท ลด 10 %
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ  นักพัฒนาสังคม ปฏิบัติการ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (TBC)

ISBN .978-616-246674-4-5

พิมพ์เมื่อ : มิถุนายน 2560

จำนวน: 281 หน้า

รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF 
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone

สารบัญ

ความเป็นมา หน้าที่ ภารกิจ วิสัยทัศน์ โครงสร้าง    
ยุทธศาสตร์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (พ.ศ. 2560-2564)                                   
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550                             
ระเบียบกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวว่าด้วยการช่วยเหลือสตรีหรือครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคมพ.ศ. ๒๕๖๐                                                                                                  
การพัฒนาศักยภาพสตรี                                                                                             
การส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว                                                                                  
ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ                                                                                      
เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 1.                                                                           
เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 2.                                                                           
เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 3                                                                            
เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                     
สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการ                                                                       
วินัยและการรักษาวินัยข้าราชการ
วินัยข้าราชการพลเรือน และการรักษาวินัย                                                                        
วินัยลูกจ้างประจำ และขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย                                                 
วินัยพนักงานราชการ และขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย                                                       
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว                                 
แนวข้อสอบ วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการ                                                     
แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคม                                                                               
เจาะข้อสอบ ความรู้ทั่วไป เศรษฐกิจ สังคม        
จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

Close หน้าต่างนี้
Go Top