หมวดสินค้าหลัก

เจาะข้อสอบ 1,500 ข้อ นายร้อยตำรวจ รองสารวัตร สอบสวน บุคคลภายนอก วุฒิปริญญาตรีนิติศาสตร์ ปี 60 (SF)

ผู้เข้าชม 2,264 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : SF105
  • ราคาพิเศษ : 247 บาท
  • ราคาปกติ 259 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

เจาะข้อสอบ 1,500 ข้อ นายร้อยตำรวจ รองสารวัตร สอบสวน บุคคลภายนอก วุฒิปริญญาตรีนิติศาสตร์ ปี 60 (SF)

พิมพ์     : สิงหาคม 2560
จำนวน  : 321   หน้า

รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน

 

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

 

สารบัญ

1.ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
ความรู้ความสามารถทั่วไป
  - แนวข้อสอบชุดที่ 1
  - แนวข้อสอบชุดที่ 2
  - แนวข้อสอบชุดที่ 3 
  - แนวข้อสอบชุดที่ 4
  สรุปวิธีแก้โจทย์ความสามารถทางด้านตัวเลขพร้อมตัวอย่าง
ภาษาไทย
  สรุป-คำไทยที่มักอ่านและเขียนผิด-คำนามที่ควรรู้
  เจาะแนวข้อสอบ
  แบบทดสอบ ชุดที่ 1-3
2.ภาคความสามารถที่ใช้เฉพราะตำแหน่ง
ภาษาอังกฤษ
  แบบทดสอบ
  สรุป - ประเด็นสำคัญ+แนวข้อสอบ - comversation
  สรุป - ประเด็นสำคัญ+แนวข้อสอบ - Grammar-Structure Sentence
  สรุป - ประเด็นสำคัญ+แนวข้อสอบ - Reading
  เทคนิคพิชิต Vocabulary + แนวข้อสอบ - Vocabulary
  รวมคำศัพท์ที่สำคัญเกี่ยวกับตำรวจ
ประมวลกฏหมายอาญา
  เจาะข้อสอบ-เฉลย
ประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาอาญา
  เจาะข้อสอบ - พร้อมเฉลย
กฏหมายลักษณะพยาน (ป.วิอาญา ภาค 5 พยานหลักฐาน)
  เจาะข้อสอบ - พร้อมเฉลย
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการปกครอง พ.ศ.2539
  เจาะข้อสอบ - พร้อมเฉลย
พระราชบัญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547
  พรบ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547
  กฏ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2556
  กฏ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ พ.ศ.2551
  พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร ฯ พ.ศ.2546

จัดทำโดย...Sheet For G

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ตำรวจชั้นสัญญาบัตร / นายร้อยตำรวจชั้นสัญญาบัตร (บุคคลภายนอก)

Close หน้าต่างนี้
Go Top