หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ เจาะข้อสอบ รองสารวัตร สอบสวน ตำรวจชั้นสัญญาบัตร (บุคคลภายนอก) ใหม่ล่าสุด ปี 60 (TBC)

ผู้เข้าชม 758 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBCE1261
  • ราคาพิเศษ : 269 บาท
  • ราคาปกติ 299 บาท ลด 10 %
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ เจาะข้อสอบ รองสารวัตร สอบสวน ตำรวจชั้นสัญญาบัตร (บุคคลภายนอก) ใหม่ล่าสุด ปี 60 (TBC)

ISBN .978-616-246674-4-5 

พิมพ์เมื่อ : กันยายน 2560

จำนวน: 318 หน้า

รูปแบบ   :  หนงสือ E-BOOk เป็น File PDF 
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone

สารบัญ

เจาะข้อสอบกฎหมายอาญา                                                                                                   
เจาะข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                                       
เจาะข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน                                                                                       
เจาะข้อสอบ พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539 มี 2 ชุด                                           
เจาะข้อสอบพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                       
เจาะข้อสอบกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556                                            
เจาะข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของตำรวจ พ.ศ.2551และปรับปรุงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553                                              
เจาะข้อสอบ พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                                                                                                             
เจาะข้อสอบความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน  ชุดที่  1                                     
เจาะข้อสอบความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน  ชุดที่  2                                                                      
เจาะข้อสอบความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน  ชุดที่  3                                    
เจาะข้อสอบความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน  ชุดที่  4                                   
เจาะข้อสอบความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน  ชุดที่  5                                   
เจาะข้อสอบความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน  ชุดที่  6                                   
เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษทางด้านโครงสร้าง (Structure/Grammar)      
เจาะข้อสอบรวมภาษาอังกฤษ   ชุดที่  1                                                                                 
เจาะข้อสอบรวมภาษาอังกฤษ   ชุดที่  2                                                                                 
เจาะข้อสอบรวมภาษาอังกฤษ   ชุดที่   3                                                                               
เจาะข้อสอบวิชาภาษาไทย แยกเป็นเรื่อง ๆ และเจาะแนวข้อสอบรวม 2 ชุด        
    

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ตำรวจชั้นสัญญาบัตร / นายร้อยตำรวจชั้นสัญญาบัตร (บุคคลภายนอก)

Close หน้าต่างนี้
Go Top