หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นายร้อยตำรวจ นักวิทยาศาสตร์ (พฐ.4) สาขา จุลชีววิทยา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ใหม่ล่าสุด (TBC)

ผู้เข้าชม 802 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBCE1277
  • ราคาพิเศษ : 266 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 10 %
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นายร้อยตำรวจ นักวิทยาศาสตร์ (พฐ.4) สาขา จุลชีววิทยา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ใหม่ล่าสุด (TBC)

ISBN .978-616-24686-5-0

พิมพ์เมื่อ : กันยายน 2560

จำนวน: 307 หน้า

รูปแบบ   :  หนงสือ E-BOOk เป็น File PDF 
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone

สารบัญ

ความรู้เกี่ยวกับจุลชีววิทยา                                                                                              
แนวข้อสอบ จุลชีววิทยา                                                                                          
เจาะข้อสอบพ.ร.บ. ตำรวจ 2547  และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.  2557                                        
เจาะข้อสอบกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556                                             
เจาะข้อสอบ ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจพ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม              
เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546      

วิชาภาษาอังกฤษ
เจาะแนวข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ                                                                     
เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                                                
เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.                                                                                        
เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.                                                                                   

วิชาภาษาไทย
เจาะข้อสอบวิชาภาษาไทยพร้อมแนวข้อสอบ                                                                    
เจาะข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 1.                                                                             
เจาะข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 2.                                                                             

วิชาความสามารถทั่วไป
ความสามารถในการคิดเชิงจำนวน                                                                              
กราฟ                                                                                                              
ตาราง                                                                                                              
อนุกรม                                                                                                             
การสรุปความ                                                                                                     
แผนภาพเชิงตรรกศาสตร์                                                                                        
อุปมาอุปไมย                                                                                                      
ร้อยละ                                                                                                             
สมการและอสมการ                                                                                               
คณิตศาสตร์เหตุผล 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ตำรวจชั้นสัญญาบัตร / นายร้อยตำรวจชั้นสัญญาบัตร (บุคคลภายนอก)

Close หน้าต่างนี้
Go Top