หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นายช่างโยธา กรมท่าอากาศยาน ใหม่ล่าสุด (TBC)

ผู้เข้าชม 709 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBCE1291
  • ราคาพิเศษ : 234 บาท
  • ราคาปกติ 260 บาท ลด 10 %
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นายช่างโยธา กรมท่าอากาศยาน ใหม่ล่าสุด (TBC)

ISBN .978-616-24686-5-0

พิมพ์เมื่อ : ตุลาคม 2560

จำนวน: 236 หน้า

รูปแบบ   :  หนงสือ E-BOOk เป็น File PDF 
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone

สารบัญ

ค่านิยม วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ ยุทธศาสตร์                                                                     
เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                             
พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                   
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543                                                                  
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                        
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                  
งานประมาณราคา                                                                                                     
เทคนิคการก่อสร้าง                                                                                                   
การตรวจงานก่อสร้าง                                                                                             
การปฏิบัติงานก่อสร้าง                                                                                                         
ความรู้ด้านภาษาอังกฤษเจาะแนวข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ                                        
เจาะข้อสอบความรู้พื้นฐานด้านการใช้คอมพิวเตอร์                                                          
แนวข้อสอบ นายช่างโยธา ชุดที่ 1.                                                                              
แนวข้อสอบ นายช่างโยธา ชุดที่ 2. 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมท่าอากาศยาน

Close หน้าต่างนี้
Go Top