หมวดสินค้าหลัก

พิเศษ เพิ่มแนวข้อสอบ 1,200 ข้อ นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม (สายงานสอบสวน) เล่ม 2 ใหม่ล่าสุด ปี 60 (KY)

ผู้เข้าชม 818 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : KY259
  • ราคาพิเศษ : 285 บาท
  • ราคาปกติ 300 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

พิเศษ เพิ่มแนวข้อสอบ 1,200 ข้อ นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม (สายงานสอบสวน) เล่ม 2 ใหม่ล่าสุด ปี 60 (KY)

พิมพ์     : ตุลาคม 2558
จำนวน  :  255
  หน้า

รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน  ปกคล่มพลัสติก

 

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

 

สารบัญ

ส่วนที
1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
 - ความสามารถทั่วไป
 - ภาษาไทย
2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
 - ภาษาอังกฤษ
 - พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการการทางปกครองพ.ศ. 2539
 - พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 - กฏ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริงพ.ศ. 2556
 - กฏ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจพ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546

จัดทำโดย...ทีมงานเกียรตินิยม

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ตำรวจชั้นสัญญาบัตร / นายร้อยตำรวจชั้นสัญญาบัตร (บุคคลภายนอก)

Close หน้าต่างนี้
Go Top