หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นายทหารสัญญาบัตร ตำแหน่งการเงิน กองบัญญชาการกองทัพไทย ใหม่ล่าสุด (TBC)

ผู้เข้าชม 679 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBCE1339
  • ราคาพิเศษ : 234 บาท
  • ราคาปกติ 260 บาท ลด 10 %
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นายทหารสัญญาบัตร ตำแหน่งการเงิน กองบัญญชาการกองทัพไทย ใหม่ล่าสุด (TBC)

ISBN .978-616-24686-5-0

พิมพ์เมื่อ : พฤศจิกายน 2560

จำนวน: 239 หน้า

รูปแบบ   :  หนงสือ E-BOOk เป็น File PDF 
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone

สารบัญ

ประวัติ วิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธกิจ อำนาจหน้าที่     ค่านิยม                                                          
ข้อสอบรวม วิชาคณิตศาสตร์                                                                                  
ข้อสอบรวม วิชาภาษาไทย                                                                                     
ข้อสอบรวม วิชาภาษาอังกฤษ                                                                                  
ข้อสอบรวม วิชาสังคมศึกษา                                                                                   
ข้อสอบความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน                                                                     
ข้อสอบรวม ความรู้ทั่วไป                                                                             
ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน                                                                                            
การจัดทำรายงานทางการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงิน                                                 
ความรู้ด้านงบประมาณ                                                                                        
ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                    
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS        
แนวข้อสอบ วิเคราะห์งบการเงิน                                                                              
เจาะข้อสอบ การเงิน ชุดที่ 1.                                                                                  
เจาะข้อสอบ การเงิน ชุดที่ 2.  

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กองทัพไทย

Close หน้าต่างนี้
Go Top