หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นายทหารประทวน การเงินเเละงบประมาณ กองบัญญชาการกองทัพไทย ใหม่ล่าสุด (TBC)

ผู้เข้าชม 549 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBCE1343
  • ราคาพิเศษ : 234 บาท
  • ราคาปกติ 260 บาท ลด 10 %
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นายทหารประทวน การเงินเเละงบประมาณ กองบัญญชาการกองทัพไทย ใหม่ล่าสุด (TBC)

ISBN .978-616-24686-5-0

พิมพ์เมื่อ : พฤศจิกายน 2560

จำนวน: 251 หน้า

รูปแบบ   :  หนงสือ E-BOOk เป็น File PDF 
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone

สารบัญ

ประวัติ วิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ ค่านิยม                                                           
ข้อสอบรวม วิชาคณิตศาสตร์                                                                                 
ข้อสอบรวม วิชาภาษาไทย                                                                                    
ข้อสอบรวม วิชาภาษาอังกฤษ                                                                                 
ข้อสอบรวม วิชาสังคมศึกษา                                                                                  
ข้อสอบความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน                                                                    
ข้อสอบรวม ความรู้ทั่วไป                                                                                      
ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน                                                                                         
การจัดทำรายงานทางการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงิน                                                        
ความรู้ด้านงบประมาณ                                                                                               
เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                            
เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                       
เจาะข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551    
แนวข้อสอบ วิเคราะห์งบการเงิน                                                                             
เจาะข้อสอบ การเงิน ชุดที่ 1.                                                                                
เจาะข้อสอบ การเงิน ชุดที่ 2.

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กองทัพไทย

Close หน้าต่างนี้
Go Top