หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบบรรจุครูผู้ช่วย รอบรู้กฏหมายและระเบียบการศึกษา ฉบับพิเศษ 4.0 ครอบคลุม เล่ม 1 (VVB)

ผู้เข้าชม 769 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : VVB095
  • ราคาพิเศษ : 225 บาท
  • ราคาปกติ 250 บาท ลด 10%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือเตรียมสอบบรรจุครูผู้ช่วย รอบรู้กฏหมายและระเบียบการศึกษา ฉบับพิเศษ 4.0 ครอบคลุม เล่ม 1 (VVB)

 

ISBN :  9786167-806860
พิมพ์     : พฤษศจิการยน
จำนวน  :  224 หน้า

รูปแบบ : เข้าเล่ม ปกอ่อน

 

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

 

สารบัญ

-ขงเบ้งวางกลยุทธ์พิชิตข้อสอบครูผู้ช่วย 61
-ขงเบ้งวางกลยุทธ์ "รู้เขา รู้เรา รบร้อย บ่มิพ่าย"
-ขงเบ้งวางกลยุทธ์ศึกษากฎหมาย ระเบียบในการปฏิบัติราชการ
-รอบรู้ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
-รอบรู้ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
-รอบรู้ พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
-รอบรู้ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
-รอบรู้ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
-รอบรู้ พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
-รอบรู้ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 16 / 2560
-รอบรู้ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19 / 2560
-สรุปย่อ เจาะประเด็นพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
-สรุปย่อ เจาะประเด็นพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
-สรุปย่อ เจาะประเด็นพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
-สรุปย่อ เจาะประเด็นพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
-สรุปย่อ เจาะประเด็นพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
-สรุปย่อ เจาะประเด็นพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
-เจาะข้อสอบชุดที่ 1 กฏหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
-เจาะข้อสอบชุดที่ 2 กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
-เจาะข้อสอบชุดที่ 3 กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
-เจาะข้อสอบชุดที่ 4 กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
-เจาะข้อสอบชุดที่ 5 กฎหมายคุ้มครองเด็ก
-เจาะข้อสอบชุดที่ 6 กฎหมายการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
-เจาะเด็ดข้อสอบ กฎหมาย การปฎิบัติราชการ และการปฏิรูปการศึกษา (ยุคที่ 2)
-เจาะเด็ดข้อสอบ กฎหมายและระเบียบในการปฏิบัติราชการ ชุด Pre- Post Test

จัดทำโดย...อ.วิรัตน์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ครู-อาจารย์ (สพฐ - กทม - ท้องถิ่น)

Close หน้าต่างนี้
Go Top