หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย วิชาการศึกษา ภาค ข. ฉบับพิเศษ 4.0 ครอบคลุม เล่ม 5 (VVB)

ผู้เข้าชม 938 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : VVB099
  • ราคาพิเศษ : 225 บาท
  • ราคาปกติ 250 บาท ลด 10%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือเตรียมสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย วิชาการศึกษา ภาค ข. ฉบับพิเศษ 4.0 ครอบคลุม เล่ม 5 (VVB)

ISBN :  9786167-806846
พิมพ์     : พฤศจิกายน 2560
จำนวน  : 216 หน้า

รูปแบบ : เข้าเล่ม ปกอ่อน

 

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

 

สารบัญ

-ขงเบ้งวางกลยุทธ์"รบร้อยบ่มิพ่าย"
-เจาะเด็ดวิชาการศึกษาตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.
-ปรัชญาการศึกษา
-หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
-การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์
-การพัฒนาผู้เรียน
-การบริหารจัดการชั้นเรียน
-สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
-จิตวิทยาการศึกษา
-การวิจัยทางการศึกษา
-การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
-เจาะข้อสอบ Pre - Test วิชาการศึกษา
-เจาะข้อสอบ ชุดที่ 1 ปรัชญาการศึกษา
-เจาะข้อสอบ ชุดที่ 2 หลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร
-เจาะข้อสอบ ชุดที่ 3 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
-เจาะข้อสอบ ชุดที่ 4 กระบวนการคิดวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียน
-เจาะข้อสอบ ชุดที่ 5 การบริหารจัดการชั้นเรียน
-เจาะข้อสอบ ชุดที่ 6 สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
-เจาะข้อสอบ ชุดที่ 7 จิตวิทยาศึกษา
-เจาะข้อสอบ ชุดที่ 8 วิจัยทางการศึกษา
-เจาะข้อสอบ ชุดที่ 9 การวัดและประเมินผลการศึกษา
-เจาะข้อสอบ ชุดที่ 10 ลักษณะงานที่ปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง
-เจาะข้อสอบ ชุดที่ 11 การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 21 นโยบายการปฏิรูปการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
-เจาะข้อสอบ Post - Test วิชาการศึกษา

 

จัดทำโดย...อ.วิรัตน์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ครู-อาจารย์ (สพฐ - กทม - ท้องถิ่น)

Close หน้าต่างนี้
Go Top