หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบบรรจุ กฏหมายระเบียบ ในการการปฏิบัติราชการ เหมาะสำหรับ สอบครูผู้ช่วย วิชาเฉพาะตำแหน่ง (VVB)

ผู้เข้าชม 673 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : VVB101
  • ราคาพิเศษ : 135 บาท
  • ราคาปกติ 150 บาท ลด 10%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือเตรียมสอบบรรจุ กฏหมายระเบียบ ในการการปฏิบัติราชการ เหมาะสำหรับ สอบครูผู้ช่วย วิชาเฉพาะตำแหน่ง (VVB)

ISBN :  9786167-806846
พิมพ์     : พฤศจิกายน 2560
จำนวน  : 231 หน้า

รูปแบบ : เข้าเล่ม ปกอ่อน

 

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

 

สารบัญ

-พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
-พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
-พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
-พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
-พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
-พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
-คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 28 / 2559
-คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 1 / 2560
-คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 16 / 2560
-คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 17 / 2560
-คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 7 / 2558

 

จัดทำโดย...อ.วิรัตน์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ครู-อาจารย์ (สพฐ - กทม - ท้องถิ่น)

Close หน้าต่างนี้
Go Top