หมวดสินค้าหลัก

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง วิธีพิจารณาความอาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ฉบับสมบูรณ์ 1.61 (ปกแข็งขนาด A5)

ผู้เข้าชม 549 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : AY236
  • ราคาพิเศษ : 275 บาท
  • ราคาปกติ 290 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง วิธีพิจารณาความอาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม  ฉบับสมบูรณ์ 1.61 (ปกแข็งขนาด A5)
 
โดย.. พิชัย นิลทองคำ ผู้พิพากษา
 
รวมประมวลกฎหมายวิธีพิจารษความแพ่ง วิธีพิจารณาความอาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พร้อมระเบียบการออกหมายจับ หมายค้น หมายขัง การปล่อยชั่วคราว การนั่งพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง การคุ้มครองและค่าตอบแทนพยานในคดีอาญา แนวทางในการปฏิบัติต่อพยาน และ พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ร.บ.ให้นำวิธีพิจาราความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด ในเล่มได้ให้เนื้อหาโดยละเอียด ถ่ายทอดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย
 
สารบัญ
 
 
จัดทำโดย.. พิชัย นิลทองคำ ผู้พิพากษา

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กฏหมาย วิ.อาญา

Close หน้าต่างนี้
Go Top